torsdag 23 december 2010

Migrationsministern vill att Europa delar Sveriges börda « Politiskt Inkorrekt

Migrationsministern vill att Europa delar Sveriges börda « Politiskt Inkorrekt: "Migrationsministern vill att Europa delar Sveriges börda

MIGRATIONSCIRKUSEN Migrationsminister Tobias Billström (M) skriver i en debattartikel i Sydsvenskan att Malmö allena tagit emot fler så kallade ensamkommande flyktingbarn än Storbritannien sammantaget och att den skeva fördelningen inom EU måste förändras.

Billström framhåller att Mölndal, Sigtuna, Solna och Malmös transitboenden har tagit emot hundratals ensamkom-mande och detta frestar på rejält. Dessutom är det jultider. Enligt Billström har Malmö ensamt tagit emot 1000 ensamkommande bara i år, som sedan slussas ut i andra kommuner. Men det räcker inte.

Han skriver:

Samtidigt finns det runt hundra svenska kommuner som inte tar emot ensamkommande asylsökande barn utan nöjer sig med att låta andra göra jobbet. Problemet är att jobbet inte blir gjort, utan lagt på hög till dess någon annan tar sig an det. Det har lett till att 500 barn fastnat i kommuner som Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna eftersom det inte finns platser nog för dem att slussas ut till de kommuner där de skall bo stadigvarande under tiden deras asylansökan prövas.

I snitt tillbringar de 100 dagar på transitboendet, trots att det bara är avsett att vara just transit – en tillfällig övergångslösning – och därför inte är avpassat för någon längre vistelse.

[..]

För det är ju precis så det är – bortsett ifrån att detta inte handlar om trygga, lyckligt ovetande spädbarn som är tillsammans med sina föräldrar utan om ängsliga tonåringar som lämnat allt de känner till i världen för att komma till ett kallt och mörkt land.

[..]

Det saknar vett och sans att Sverige skall ta emot fler än de två näst största mottagarländerna tillsammans – och fyra gånger fler än de fyra länder som kommer efter i ligan. Av alla som kom till Sverige, Storbritannien, Norge, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Finland, Schweiz och Irland under årets första tre kvartal så sökte sig 30 procent till Sverige. Det är en skev fördelning som måste förändras, och regeringen verkar också för att det skall ske.

SDS

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: