måndag 20 december 2010

JULTRADITIONER |

JULTRADITIONER |
Publicerad: 17/12 20:54 ›uppdaterad: 17/12 20:54

Diskussionen om jultraditionernas lämplighet i skolorna har fått Samlingspartiets ordförande, finansminister Jyrki Katainen att ilskna till.

Finansminister Jyrki Katainen (Saml) anser att skolorna har rätt och också skyldighet att föra de finländska kristna jultraditionerna vidare.– Tolerans betyder inte att man lägger ner sina egna traditioner av artighet gentemot andra traditioner. Ingen i den här världen gör på det sättet, säger Katainen till FNB.Katainen ville på fredagen säga vad han tycker i frågan som upptagit hans tankar. Han påminner om att grundlagsutskottet har konstaterat att de kristna jultraditionerna inte är en begränsning av religionsutövningen, utan en del av den finländska kulturen.– Och de kan och bör vara en del av skolarbetet och skolåret. Skolorna har fått kristallklara instruktioner om det här.Katainen oroar sig för att en felaktig uppfattning av tolerans ska slå tillbaka.– Många börjar fundera på vem som är skyldig till att våra barn inte längre får sjunga julsånger i skolan. Och sedan söker man de skyldiga bland invandrarna.'Alla har rätt till egna traditioner'
Katainen säger sig ha lagt märke till att de som är mest emot jultraditionerna är infödda finländare utan religion, som anser att traditionerna kränker deras rättigheter.Katainen säger att det är självklart att alla trossamfund har rätt att fira enligt sina egna traditioner. Ingen får tvingas till religionsutövning, och alla har rätt att låta bli att delta i traditioner som kränker deras religionsfrihet.– Det här är helt klart, men det är ingen orsak till att ta bort jultavlorna från skolorna eller att sluta gå i julkyrkan.Katainen skulle själv utan vidare låta sina egna barn delta i till exempel hinduiska eller arabiska traditioner om familjen bodde utomlands – förutsatt att de inte tvingades till religionsutövning.Katainen önskar att skolorna och daghemmen efter den här debatten inte ska hysa det minsta tvivel om vad som är tillåtet och vad som inte är det. Om man tycker det är intolerant att föra in julen i skolornas vardag så har man missförstått saken.FNB

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: