söndag 5 december 2010

Ett land i förfall?

Utbredd korruption i synnerhet inom landets kommuner, utbrett valfusk, inkompetent ledning
i många statliga myndigheter (se ex.vis SJ)
Media som politiskt lutar åt vänsterextremism, där de gör allt för att stoppa politiskt inkorrekta åsikter, särskilt när det gäller asyl/flyktingpolitiken och dess oerhörda kostnader samt problem.

Välfärdssystemet har dränerats på resurser så människor som betalat till detta har synnerligen svårt att få hjälp.
Svenska kyrkan har politiserats och präster, oftast biskopar använder kyrkan för att mer eller mindre förfölja oliktänkande.

Inga kommentarer: