fredag 10 december 2010

Nyhetsarkiv - Smittskyddsinstitutet

Nyhetsarkiv - Smittskyddsinstitutet: "Antalet tuberkulosfall fortsätter att öka i Sverige

2010-11-26 Antalet tuberkulosfall som rapporteras till Smittskyddsinstitutet (SMI) fortsätter att öka. Från januari till och med oktober 2010 rapporterades totalt 564 tuberkulosfall jämfört med 513 fall samma period föregående år. Ökningen utgörs av utlandsfödda personer och är relaterade till migrationsflödet från länder med hög andel smittade av tuberkulos

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: