torsdag 9 december 2010

Svenska kommunister vill inte synas.

Vi tar till oss JO:s kritik | Kulturdebatt | SvD: "Vi tar till oss JO:s kritik

Publicerad: 7 december 2010, 01.00. Senast ändrad: 7 december 2010, 10.21
2010-12-07 01:00:48

DEBATT. Det blir en fortsättning i början av 2011 på den kritiserade utställningen ”Middag med Pol Pot”. Marknadsföringsfilmen och de kritiserade delarna är dock borttagna, skriver Eskil Franck, överintendent vid Forum för levande historia.

* Läs vidare
* Textstorlek: Normal text Större text Störst text
* Skriv ut
* Kommentarer (0 st)
* Blogglänkar (2 st)För en månad sedan kritiserades Forum för levande historia av Justitieombudsmannen (JO) för att i egenskap av myndighet ha kränkt en privatpersons integritet och yttrandefrihet. Anmärkningarna gällde utställningen ”Middag med Pol Pot” och en tillhörande marknadsföringsfilm. Den omedelbara konsekvensen av JO:s kritik var att vi slutade distribuera nämnda film och att utställningen på Östergötlands länsmuseum i Linköping stängdes med omedelbar verkan.

Efter att ha låtit juridisk expertis göra en noggrann genomlysning och bedömning kan vi nu ge besked kring framtiden. Filmen är borttagen för gott och vi väljer att genomföra en revidering av utställningen. En återöppning av utställningen är planerad i början av 2011.

Det har funnits två huvudalternativ för oss att ta ställning till: att lägga ned utställningen helt och hållet eller revidera den på ett sätt som tillgodoser innehållet i JO:s kritik.


Att lägga ned utställningen hade varit det enklaste, billigaste och mest arbetsbesparande alternativet. Det är också ur juridisk synvinkel oklanderligt. Samtidigt hade vi då stängt möjligheten att fortsättningsvis belysa hur våra ideologiska föreställningar och övertygelser påverkar hur vi uppfattar verkligheten. Detta fenomen kallar vi för selektivt seende och är en bärande del av utställningen.

Utställningens tema ingår i vårt särskilda uppdrag att främja arbetet med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Händelserna i Kampuchea (nuvarande Kambodja) är också viktiga att belysa som en del i vårt arbete med att informera om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

JO har inte uttalat kritik mot utställningen som sådan. Vår bedömning är därför att utställningen kan fortsätta så länge den framställer historiska och samtidiga händelser på ett sätt som inte är nedsättande eller ägnat att utsätta privatpersoner för andras missaktning. Detta har heller aldrig varit vår avsikt.


Självfallet tar vi JO:s kritik på stort allvar. Det har inte varit något enkelt eller självklart val, och det har tagit sin tid att utreda konsekvenserna för utställningens framtida öde.

Utslagsgivande för oss har varit att vårt beslut på bästa möjliga sätt ska tillgodose både innehållet i JO:s kritik och utförandet av det uppdrag som riksdag och regering givit Forum för levande historia.


”Middag med Pol Pot” har visat sig fungera väldigt bra när det gäller att sätta fokus på selektivt seende i historien såväl som i samtiden. De elever och lärare som besöker utställningen vittnar samstämmigt om hur väl utställningens tema fungerar som pedagogisk verktyg. Många elever gör också direkta kopplingar till dagsaktuella händelser. Det är en god förutsättning för ett fördjupat samtal om samhällets grundläggande värden.


Läs mer

* Utställning stoppad
* JO:s kritik går inte ihop intellektuellt
* JO kritiserar Pol Pot-utställning

Eskil Franck

Eskil Franck är överintendent vid Forum för levande historia.
Tipsa och dela

*
*
*
*

Vad är det här?
Kulturdebatt | Mest lästa

* Måste det finnas en svensk filmpolitik?
* Konst behöver kritik
* Vi tar till oss JO:s kritik
* Biblioteket i Bredäng visar ett stort mod
* Stadens experter kördes över
* Lögnaktig bild av Stieg Larsson
* Hur jag satte min sista potatis på Moderna
* Det finns ingen ”objektivt” viktig konst
* Museirummet är Modernas dilemma
* Bjud på nya perspektiv i konstkritiken– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: