torsdag 18 oktober 2012

PLÅGADE HUNDVALPAR TILL DÖDS!

Misshandlade två hundvalpar till döds – fick låga straff


Klicka upp – och sprid vidare sammanställningen, författad av en Anders Wallström. Retweeta annars denna versionen.
GROVT DJURPLÅGERI Denna post kommer generera hundratals, kanske tusen plus väldigt upprörda och förbannade kommentarer. Ta ett djupt andetag innan ni skriver och avstå från hätska, svepande och låga kommentarer. Se även vad som gäller längst ner i posten. Speciellt för alla hund/djurägare är delar av texten mycket hjärtskärande och plågsam att ta till sig så en varning är på sin plats.

Lillebror till vänster, Pilango/Kuba till höger.

Lillebror
Först köpte det turkiska paret – Gökhan Arslan och Evrim Oya Güner – Lillebror, 4 månader gammal, i mars 2012. Hundvalpen, en Amstaff-bandning, misshandlas sedan grovt och den dör av sina skador två månader senare. Till polisen sa paret att valpen hade stulits i maj. Man hade även tecknat en livförsäkring hos Agria. I själva verket hade paret dumpat den döda valpen i ett skogsområde i Skärholmen, där polisen fann den. Långt senare, den 2 augusti gjordes en utbetalning om 13 772 kr till Gökan Arslan gällande liversättning och premieåterbetalning (bedrägeri).
Kroppen efter Lillebror undersöktes genom obduktion och röntgenundersökning vid Staten Veterinärmedicinska Anstalt. Av det obduktionsutlåtande som åklagaren har åberopat framgår bl.a. följande: Sammanfattning av gjorda obduktionsfynd:
- blödningar i underhud och muskulatur på rygg och höger sida vid övergången mellan
bröst och bukhåla samt på båda bakbenen
- multipla akuta revbensfrakturer på båda sidor av bröstkorgen med perforation av
brösthinnan
- sammanfallna lungor (pneumothorax) med lungblödningar
- utbredda krosskador med blödningar i levern
- blödning till bukhålan
- blödningar i njurtrakten höger sida
- krosskador och blödningar i höger binjure
- bristningar och blödningar i bukspottkörteln
- bristningar och blödningar i bukhålenätet
- mindre losslitningsfraktur på den övre änden av båda skankbenen
- fraktur av höger knäskål
- blödning till båda knälederna och vänster höftled
- maginnehåll i lungorna (agonal aspiration)
- lindrig kronisk hudinflammadon på pungen
- lindrig hudförtjockning och håravfall på öronlapparna
Pilango/Kuba
Redan nästa dag efter dumpningen började paret söka efter en ny valp. Kvinnan sa under rättegången att hon egentligen var emot det men att hon inte hade något att säga till om. Valet av valp föll på lilla amstaffvalpen Pilango, även namngiven som Kuba (tik och ca 10 veckor gammal), som de hämtade ca 6 timmars bilfärd bort. Pilango flyttade hem till paret i början av juni.
Misshandeln av Pilango började relativt omgående och det som utlöste mannens aggression var att Pilango hade råkat bita honom i läppen. Tiken nafsade precis som valpar gör men denna händelse gjorde mannen rasande ich utdelade ett hårt knytnävsslag mot valpens huvud. Den gnydde hjälplöst till svar, enligt kvinnan.
Enligt kvinnan misshandlade sedan mannen Pilango på ungefär samma sätt som han misshandlat Lillebror, med knytnävar mot huvud och kropp samt sparkar mot huvud, kropp och stryptag. Våldet trappades upp och skedde allt oftare mot den värnlösa lilla valpen. Även kvinnan misshandlades av mannen, enligt hennes utsago. Kvinnan sa att hon gick emellan många gånger för skydda Pilango och vid flera tillfällen försökt slita valpen ur mannens händer. Bland annat då han lyft upp Pilango och skakat denne.
Pilango börjar kissa blod till följd av sina skador och slutade även att äta, troligtvis till följd av att valpen fått fraktur på underkäken, avslagen tand samt fraktur höger okbåge och sprickbildning vänster okbåge. Den hade även fått en misstänkt blödning i skallen vilket fick tiken att gå vingligt. Den 18 juli avlider Pilango av sina skador. Paret vaknar nästa morgon och finner valpen död. Istället för att känslokallt dumpa kroppen som de gjorde med Lillebror väljer man en annan bisarr lösning. Men det tog fyra dagar innan mannen hade kommit på vad han skulle göra. Under tiden låg den döda valpen i badrummet i lägenheten i Tumba.
Mannen tänkte stycka kroppen i badrummet.
Han googlade också på hur en sådan styckning går till. Googlingen skedde både på tyska (han är tysk medborgare) och på turkiska. Sedan styckas kroppen, troligen i badrummet. Paret använde en kökslucka och en fogsvans, en kockkniv, två fruktknivar, en hammare och ett bryne. Kroppsdelarna låg sedan två veckor i en plastback med lock i badrummet. Liklukten spred sig och blev outhärdlig vilket fick kvinnan att lägga isbitar i plastbacken, som för att ta bort lukten. Till slut gick det inte att ha backen hemma, då dumpade paret delarna i tre olika containrar. Men – Pilangos huvud hade man sparat. Det var dessutom flått. Eventuellt letade paret efter valpens chipmärkning, enligt åklagaren. Paret hade inte registrerat eller försäkrat Pilango men troligen var avsikten att få ut nya försäkringspengar.
Redan den 23 juli åker paret för att titta efter en ny hundvalp. Kvinnan menade under rättegången att mannen hade tidigare givit upp hoppet om den då grovt misshandlade Pilango, att valpen aldrig skulle lära sig tycka om husse på grund av det. Nu ville han pröva med en ny valp. Men innan de hade hittat en ny valp blev det äntligen stopp. Kvinnan satt på balkongen den 9 augusti när hon såg polisen komma nere på gatan för en husrannsakan och för att gripa paret. Kvinnan väcker då mannen, som i all hast tar Pilangos flådda huvud, lindar in det i tidningspapper och lägger det i frysen – i tron om att polisen aldrig skulle titta där. Skallen var som nämnt flådd och ögon och ytteröron saknades. Förruttnelsen var höggradig, vilket försvårade bedömningen vid undersökningen.
Poliser, veterinärer, uppfödare, vänner till paret vittnade. Men två grannar avstod från att vittna mot mannen. De var livrädda för honom. Ett annat vittne, en uppfödare, berättade att mannen försökt köpa valp från honom vid två tillfällen. Den ena gången strax efter Lillebrors död och strax innan Pilango avled. Men uppfödaren fattade misstänkar och sa nej till mannen.
Under rättegången var det uppenbart att turkiska paret ljög till stora delar i polisförhöret om det grova djurplågeriet och dödandet. Kvinnan ändrade dock sin version under rättegången och pekade ut mannen som den drivande och försökte själv framstå som offer i en relation och ärlig på en del punkter. Hon sa sig älska djur och grät när hon berättade om misshandeln mot henne själv men rörde icke en min när åklagaren redogjorde för skadebilden mot de stackars valparna.
Mannen fortsatte förneka brott. Han satt även och skrattade och gjorde gester till sin pappa och bror (tillresta från antingen Tyskland eller Turkiet) som satt på åhörarbänken. Kvinnan berättade även att mannen hade hotat henne och hennes familj i Turkiet vilket fick till följd att mannens pappa skrattade i bakgrunden. Mannens bror satt samtidigt och log brett och lekte med sin mobiltelefon. Det framkom även att mannen hade lyckats nå kvinnan under häktningstiden via brev där han sa sig älska henne även om hon gav honom skulden för allt.
Angående hotbilden mot kvinnan och hennes familj vittnade hennes moster som bekräftande flera hot från mannen. Men trots flera polisanmälningar ledde de ingenstans. Brott kan inte styrkas, hette det. Mostern påpekade att kvinnan är en skötsam tjej, kommer från en stabil familj i Turkiet och tidigare pluggat på universitet. Vidare menade mostern att kvinnan var omhändertagande i Turkiet där hon hjälpte gatudjur, passade barn och brydde sig om gamla. Men efter att hon inlett relation med mannen förändrades hon. Ingen kontakt med släkt och vänner och vid försök att prata med henne meddelade hon kort att det inte fanns tid att prata. Kvinnan stängde även ner sin Facebooksida och upphörde med sina studier.
Åklagaren Lisa Dos Santos yrkade på 6 månader villkorlig dom plus kraftiga böter för kvinnan medan för mannens del hade åklagaren yrkat på två år, vilket är det längsta straffet man kan få, för Lillebrors död samt 1 år och sex månader för Pilangos död. Anledningen till det kortare yrkandet var att man bara funnit tikens huvud med dess skador men inte kroppen och därmed inte kunnat bevisa vilka skador som åsamkats kroppen.
Åklagaren hade även yrkat på ytterligare ett års fängelse för mannen då han hade 46 gram kokain.
Hela åtalet
1. DJURPLÅGERI (Güner, Arslan) (0201-K139588-12)
Arslan har under tiden den 23 mars till den 17 maj 2012 på Munkhättevägen i Tumba eller på annan plats i södra Stockholmsområdet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel och vanvård utsatt hunden Lillebror för otillbörligt lidande enligt följande förfarande:
a) ej sett till att Lillebror fått tillräckligt utrymme och tillsyn genom att dels i ca 4 veckors tid hålla Lillebror instängd i en hage av kompostgaller med en yta om 90 x 90 cm, vilket lett till att han fått hudinflammation på pungen och lindrig hudförtjockning och håravfall på öronen och dels under ca 4 veckors tid i mars och april rasta honom på balkongen istället för att ta honom på promenader.
b) vid i vart fall vid fyra tillfällen utdelat slag och sparkar mot honom på kroppen och huvudet, samt tagit stryptag på honom vilket lett till smärta och:
- blödningar i underhud och muskulatur på ryggen och högra sidan vid övergången mellan bröstet och bukhålan samt på båda bakbenen,
- revbensfrakturer på båda sidor av bröstkorgen med perforation av brösthinnan
- sammanfallna lungor och lungblödningar
- krosskador med blödningar i levern
- blödning i bukhålan
- blödningar i njurtrakten på höger sida
- krosskador och blödningar i höger binjure
- bristningar och blödningar i bukspottskörteln
- bristningar och blödningar i bukhålenätet
- mindre losslitningsfraktur på den övre änden av båda skankbenen
- fraktur av höger knäskål
- blödning till båda knälederna och vänster höftled
- maginnehåll i lungorna
- fraktur på okbågen på höger sida.
På grund av ovan nämnda förfarande har Lillebror avlidit.
Försvårande omständigheter är: Dels att Arslan har visat stor hänsynslöshet genom att det är fråga om upprepade våldshandlingar och total brist på omvårdnad, och för att det är fråga om ett utdraget händelseförlopp med tortyrliknande inslag.
Dels att hunden varit en valp och att Arslan på grund av det utnyttjat valpens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig.
Güner har under tiden den 30 mars till den 17 maj 2012 på Munkhättevägen i Tumba eller på annan plats i södra Stockholmsområdet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom vanvård och på annat sätt utsatt hunden Lillebror för otillbörligt lidande enligt följande förfarande:
a) underlåtit att ta Lillebror till veterinär på grund av ovan beskrivna skador trots att hon varit medveten om att hunden varit utsatt för smärta och otillbörligt lidande.
b) ej sett till att Lillbror fått tillräckligt utrymme och tillsyn genom att dels i ca 4 veckors tid hålla Lillbror instängd i en hage av kompostgaller med en yta om 90 x 90 cm, vilket lett till att han fått hudinflammation på pungen och lindrig hudförtjockning och håravfall på öronen och dels under ca 4 veckors tid i mars och april rasta honom på balkongen istället för att ta honom på promenader.
c) förneka hunden frihet från smärta, obehag, rädsla och möjlighet att kunna utveckla ett naturligt beteende och få uppfylla sina naturliga behov.
Försvårande omständigheter är: Dels att Güner visat stor hänsynslöshet genom ovan nämnda underlåtenhet eftersom hon varit medveten om att det varit fråga om upprepade våldshandlingar och total brist på omvårdnad och det har rört sig om ett utdraget händelseförlopp med tortyrliknande inslag.
Dels att hunden varit en valp och att Güner på grund av det utnyttjat valpens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig.
2. DJURPLÅGERI (Güner, Arslan) (0201-K139588-12)
Arslan har under tiden den 3 juni till den 20 juli 2012 på Munkhättevägen i Tumba eller på annan plats i södra Stockholmsområdet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel i vart fall vid fyra tillfällen utsatt hunden Kuba för otillbörligt lidande enligt följande förfarande:
a) utdelat sparkar och slag mot kroppen vilket lett till smärta och att Kuba fått rödfärgat urin.
b) utdelat slag och sparkar mot huvudet vilket lett till smärta och:
- fraktur av underkäken
- fraktur av okbågen
- sprickbildning i okbågen på vänster sida
- misstänkt blödning inuti skallen på vänster sida
- fraktur av hörntand i överkäken
På grund av ovan nämnda förfarande har Kuba inte kunnat äta ordentligt samt slutligen avlidit.
Försvårande omständigheter är: Dels att Arslan har visat stor hänsynslöshet genom att det är fråga om upprepade våldshandlingar och total brist på omvårdnad, och för att det är fråga om ett utdraget händelseförlopp med tortyrliknande inslag.
Dels att hunden varit en valp och att Arslan på grund av det utnyttjat valpens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig.
Güner har under tiden den 3 juni till den 20 juli 2012 på Munkhättevägen i Tumba eller på annan plats i södra Stockholmsområdet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom vanvård och på annat sätt utsatt hunden Kuba för otillbörligt lidande enligt följande förfarande:
a) underlåtit att ta Kuba till veterinär på grund av ovan beskrivna skador trots att hon varit medveten om att hunden varit utsatt för smärta och otillbörligt lidande samt att hunden inte kunnat äta ordentligt under ca två veckors tid.
b) förnekat hunden frihet från smärta, hunger, obehag, rädsla och möjlighet att kunna utveckla ett naturligt beteende och få uppfylla sina naturliga behov.
Försvårande omständigheter är: Dels att Güner visat stor hänsynslöshet genom ovan nämnda underlåtenhet eftersom hon varit med och skaffat Kuba trots vetskap om vad som hände med Lillebror, varit medveten om att det är fråga om upprepade våldshandlingar och total brist på omvårdnad, och det har rört sig om ett utdraget händelseförlopp med tortyrliknande inslag.
Dels att hunden varit en valp och att Güner på grund av det utnyttjat valpens skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig.
3. BEDRÄGERI (Güner, Arslan) (0201-K139588-12)
Arslan och Güner har tillsammans och i samförstånd vilselett sitt försäkringsbolag Agria Djurförsäkringar genom att medvetet lämna oriktiga uppgifter om att deras hund Lillebror blivit stulen och dödad av andra okända personer. De lurade på det sättet Agria Djurförsäkringar att betala ut försäkringspengar till dem med 13 772 kr.
Det hände under tiden den 18 maj till den 2 augusti 2012 i Tumba eller på annan plats i Stockholmsområdet. Handlandet innebar vinning för Arslan och Güner och skada för Agria. Arslan och Güner begick gärningen med uppsåt.
4-5. NARKOTIKABROTT och NARKOTIKABROTT ringa brott (Arslan) (0201-K233172-12)
Arslan har den 9 augusti 2012 i sin bostad på Munkhättevägen i Tumba olovligen förvarat 46 gram kokain och innehaft 0,66 gram kokain, som är narkotika. Gökan Arslan har samma dag eller kort tid dessförinnan i Stockholmsområdet olovligen brukat kokain som är narkotika.
Södertörns tingsrätt dömde

- Gökhan Arslan, född 1982 och tysk medborgare, för djuplågeri, bedrägeri och narkotikabrott (46 gram kokain) till fängelse i två år. Han blev inte utvisad, ej heller fanns sådant yrkande. Arslan förekommer sedan tidigare i belastningsregistret för mindre trafikbrott.
- Evrim Oya Güner (kvinnan), född 1979 och medborgare i Turkiet, för bedrägeri och djurplågeri till villkorlig dom. Evrim är tidigare helt ostraffad, blev heller inte utvisad.
Gökan Arslan ska solidariskt med Evrim Güner utge skadestånd till Agria Djurförsäkringar med 13 772 kr.
Södertörns tingsrätt, B 10544-12
Samlingssida på Facebook
RESPEKTERA FÖLJANDE
Avpixlat vill understryka att det handlar om ett enskilt par, där främst mannen är emotionellt störd och sadist. Vi vill därför inte se generella inlägg om att alla utlänningar och i detta fallet, turkar, är signifikativa för dylika grova djurmisshandlar. Ej heller handlar det om någon religion. Likaså inget om att mannen ska själv möta samma öde. Det är domstolarna som dömer, om än till låga straff som i detta fallet. I en rättvis värld skulle han fått minst ett tioårigt fängelsestraff och sedan livstids utvisning.
Redaktionen
Se över lagstiftningen och ändra i brottsbalken
Djurplågeri är i svensk rätt ett brott enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, som innebär att någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet otillbörligen utsätter djur för lidande, exempelvis genom att djuret misshandlas, överansträngs eller vanvårdas. Påföljden för djurplågeri är böter eller fängelse i högst två år.
En S-politiker motionerade om ändrad lagstiftning i september 2011:
Regeringen bör snarast återkomma med ett förslag till lagändring som innebär ett införande av åtalsrubriceringen ”grovt djurplågeri”, med ett maxstraff på 4 år och minimistraff på 2 år.
Den har inte hörsammats.
Print Friendly
Share

Skriv en ny kommentar

Visar 80 av 175 kommentarer

Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)
1 En ny kommentar har precis publicerats. Visa
 • YOTHI_TARZAN 10 minut sedan
  Det är torsdag kväll 20.24 och vi har 1 075 själar härinne.
 • Carmen_Y 12 minut sedan
  De som gjort detta är inte människor i mina ögon, de är väsen av ren ondska och förtjänar inte att bli behandlade som människor.
  Jag får inte skriva vad jag önskar dem för framtid här på jorden,
  men jag ber till Gud att de får sitt rättmätiga straff i evigheten, för alltid.
  Mina tankar går till de fina små valparna som torterades och skändades av ondskan
  personifierad.
  Det börjar med djur, nästas gång ondskan slår till är det mot oss som förtjänar epitetet människa, både barn och vuxna.
 • BirgerZorro 17 minu

Inga kommentarer: