måndag 15 oktober 2012

LÄRARE MOBBAR BARNEN ?


Sverigedemokraterna

Gustav Kasselstrand och Christoffer Dulny

Lärare, låt unga Sverigedemokrater vara!

Svenska lärare trakasserar unga Sverigedemokrater i grundskolan och på gymnasiet. Elever som har sverigedemokratiska åsikter blir uppkallade till samtal, får sänkta betyg, eller blir utfrysta i klassen. I skolvalet år 2010 fick Sverigedemokraterna 13% och var några promille från att bli tredje största parti. Det är dags att lärare och omgivningen respekterar valresultatet och omedelbart slutar att trakassera våra ungdomar. Det skriver Gustav Kasselstrand och Christoffer Dulny från Sverigedemokraternas ungdomsförbund.

Om författaren

Gustav Kasselstrand
Ordförande Sverigedemokratisk Ungdom (SDU)
Christoffer Dulny
Styrelseledamot SDU Stockholm
Vi vill börja med att påpeka att många svenska lärare gör ett fantastiskt jobb och vi vet att många ser det som ett kall. Just läraryrket har varit utsatt för ständiga reformer vilket tyvärr försämrat situationen på skolor runtom i landet. Det kanske är en förklaring till intoleransen för en mångfald av åsikter, eller så ligger det djupare än så.
I läroplanen står det att lärare ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Det blir då väldigt märkligt när unga människor som sympatiserar med eller är aktiva inom Sverigedemokratisk Ungdom(SDU) blir inkallade på möten med rektorn, får sänkta betyg av sina samhälls- och svensklärare och blir konfronterade i klassen. Det är en sak att enskilda lärare eller skolpersonal inte håller med om sina elevers åsikter, en helt annan att försämra deras framtida chanser genom betygssänkning och trakasserier. Det är era egna barn, vänner eller bekantas barn som får utstå denna behandling. SDU uppmanar lärare som ägnar sig åt detta att hålla truten och sköta sitt jobb.
Gång på gång träffar vi ungdomar i yngre tonåren som berättar obehagliga historier om sin skolgång. Det börjar ofta med att klassen diskuterar politik som ett ämne inom samhällsvetenskapen eller på svenskalektionerna. Om en elev uttrycker kritiska åsikter om invandring eller statsfeminism så kan detta leda till jobbiga konsekvenser. Flera gånger har vi hört om lärare som tydligt deklarerar att vissa åsikter (som finns representerade i Sveriges Riksdag) leder till ett sämre betyg. Vi har ungdomar som blivit uppkallade på möte med rektorn och fleratalet
av skolans lärare för att där konfronteras med sina åsikter. Kan ni själv föreställa er en situation där en ung tjej eller kille får sitta inför tiotals vuxna och förklara varför denne sympatiserar med ett riksdagsparti? Det är åsiktsregistrering vilket är helt och hållet förbjudet enligt svensk grundlag. Lägg till detta att det handlar om unga människor som befinner sig i en beroendeställning i och med att läraren har möjlighet att påverka de ungas framtid med sina betyg.
Storbritanniens premiärminister David Cameron sade nyligen i ett tal att "Vi vill ha bra invandring, inte massinvandring". Skulle en person säga samma sak i svensk grundskola skulle denne troligen bli kallad till samtal eller få sänkt betyg. Det är hög tid att våra vuxna lärare rannsakar sig själva och funderar på hur de behandlar ungdomar som har åsikter som i stora delar av Europa är regeringspolitik. Vår uppmaning till lärare och övrig skolpersonal är följande:
1. Låt elever som sympatiserar med sverigedemokraterna fortsätta göra det.
2. Sluta omedelbart upp med att sänka betyg för att en elev har åsikter som stämmer överens med sverigedemokratisk politik.
3. En ung elev ska inte behöva konfronteras inför hela klassen för att denna har sverigedemokratiska åsikter, det är mobbing och inget annat.
Vi vill lyfta fram debatten om våra ungsvenskars utsatthet på den svenska grundskolan. Det är en sak att man sedan skolvalet 2010 numera aktivt försöker bekämpa sverigedemokratiska åsikter genom diverse föreläsningar av EXPO, mångkulturella dagar och föreläsningar om påstådd främlingsfientlighet och rasism. Men det är en helt annan sak att man aktivt ger sig på unga individer som sympatiserar med ett legitimt demokratiskt riksdagsparti.
Det måste få ett slut nu. Sverigedemokraterna fick 13% i förra skolvalet, det handlar inte om några farliga hemska ungdomar det handlar om era egna barn eller  vänners barn. Det är dags för ansvarig skolpersonal att ta sitt demokratiska ansvar och lära ut att i demokrati och yttrandefrihet passar även sverigedemokratiska åsikter in.
Trackback URL: http://www.newsmill.se/trackback/35988

9 kommentarer I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.
Tyvärr talar allt för att detta kommer att förvärras. Erik Ullenhag har ju aviserat en utredning som skall ledas av svenskhataren och feministen Bengt Westerberg. Utrednignen skall komma fram till olika förslag som sedan ska trumpetas ut i just skolan.
Det är beklämmande att EXPO och andra vänsterextrema och antidemokratiska organisationer tillåts åka runt i skolor och sprida sina mörkbruna läror.
Man trodde ju att Aliansen skulle avpolitisera skolan men istället har dom gjort ont värre. Den svenska skolan har aldrig varit mer politisk än nu, och aldrig mer vänsterradikal och antidemokratisk.
Permalänk | Anmäl #1 Leif D, 2011-05-09, 11:24
Tanken på att elever i våra svenska skolor mobbas för sina övertygelser, därför att dessa övertygelser inte överensstämmer med lärarens åsikter, är motbjudande.
Mobbning i våra skolor tillhör vårt svenska samhälles värsta avart. Om mobbningen dessutom utövas lärare, tom mot barn på grundskolenivå, skall dessa lärare omedelbart entledigas från sina jobb, för att aldrig mer tillåtas återvända.
Åsiktsfriheten är allvarligt hotad i Sverige. Vakna upp! Sverigedemokraterna är idag någon slags hackkyckling i det svenska samhället. Det äcklar mig med alla dessa besserwissers inom överheten, som anser sig veta vad vi alla skall tycka,
Respekt för människan och individen skall utövas av alla människor och individer mot alla människor och individer. Skolan skall vara det främsta exemplet !
Otroligt och oacceptabelt!
Permalänk | Anmäl #2 birgitta ellis, 2011-05-09, 21:49
Mobbningen på våra skolgårdar bara tilltar i grymhet, farlighet och cynism. En skam för vårt samhälle och för allt som står för demokrati. Skall inte den etiska och moraliska grundprincipen om människors och individers lika värde, den som ligger till grund för vår samhällsbildning, gälla för våra barn och ungdomar i skolan?
Lärarna tycks aldrig se eller veta någonting. Vilka skall då se och veta det, som försiggår? Vilka övriga vuxna har skolan som daglig arbetsplats? Kuratorer, skolsköterskor och matbespisningspersonal kan jag tänka mig. Vem ser? Vem vet?
Tydligen är det aldrig någon som ser någonting, eftersom vittnessbörd om fruktansvärd mobbning, som pågått i åratal, först kommer till vår vetskap i efterhand. När skadan redan är skedd med efterverkningar för livet, för så mången ungdom. Ser eleverna något? Skrattar de och iakttar lystet, eller förskräcks de och vänder bort huvudet? Ingriper de någon enda gång? Hukar sig även våra kommande generationer för gruppens åsiktsförtryck och fortsätter att endast storvulet prata om gott kompisskap. Finns individualitet och mångfald i tanken och i ordets rätta bemärkelse i våra skolor?
Är lärarna kanske för upptagna för att se! Upptagna med att förbereda den undervisning, som ledit till att Sverige befinner sig någonstans runt plats förtio i världen, när det gäller kunnande?
Nu får man, till sin häpnad och med avsky, läsa att även lärarna ägnar sig åt mobbning!
Läraförbundet skriker på högre löner åt lärarna och Borg lyssnar, AHA det är lönerna, som ligger i fokus. Det är lönerna, som skall göra allt så mycket bättre! Nej kära lärarförbund, Det är etik, som som skapar en bättre skola! En värdegrund av etik och ett etiskt individuellt förhållningssätt och uppförande i vardagen, hos och av både lärare och elever. Något, som den svenska skolan totalt misslyckats med.
Lärare! Tvätta först upp skolmobbningens smutsiga byk! Den tycks befinna sig både på skolgårdar, i undervisningssalar och lärarrum! Först då borde era löner ens bli påtänkta för en löneförhöjning!
Permalänk | Anmäl #3 birgitta ellis, 2011-05-10, 07:36
Varför ska inte lärarna mobba Sverigedemokrater? Det gör ju alla andra. Det är typiskt att när man ska vända sig mot mobbarna, så ger man sig bara på de minsta töntarna som står i kransen och mobbar för att överhuvudtaget få vara med dem med högre status. Säg åt politiker och journalister att sluta mobba SD, så härmar nog lärarna ganska snabbt ska du se.
Permalänk | Anmäl #4 Philemone Siclone, 2011-06-05, 10:12
Statsministern har förklarat att Sverigedemokraterna är vidriga så vad kan man annat vänta än att lärarna lojalt deltar i trakasserierna.
Om det visar sig att Sverigedemokraterna har ett stort stöd bland ungdomarna så kan det bli intressant om några år när man organiserat sig för att slå tillbaka.
Än så länge har statministern ena foten kvar på fast is och kan backa, göra en pudel och erkänna sitt övertramp. Då är faran förstås över.
Alternativet är att Fredrik Reinfeldt går ner sig med andra foten också och upprepar sitt beteende. Då kan det bli farligt på riktigt.
Permalänk | Anmäl #5 Bo T, 2011-06-30, 13:03
Om Sverige hade haft en äkta, r

Inga kommentarer: