torsdag 18 oktober 2012

Smakar det så kostar det.

Denoroligedemokraten 29 minut sedan
Bruttokostnaden för ett ensamkommande flyktingbarn är, om man tar ett genomsnitt av Migrationsverkets och sajten Riksdag & Departments uppgifter, 1.42 miljoner kronor per år.
Nedanstående uppgifter är hämtade från Läkare utan gränsers hemsida men uppräknade till 1.42 miljon kronor.
En del ”barn” kommer att få jobb och etablera sig i Sverige, men merparten av dem kommer ändå att förbli arbetslösa under många år eller försvinna från Sverige. Flyktingindustrin ger också en hel del jobb, men å andra sidan så kan man säga att de finansieras av skattebetalare.
Vilket för oss in på nettokostnaden. En undersökning av vad som hänt de 306 ensamkommande som kom hit 2006 ger en vägledning och talar om att nettokostnaden kanske inte är så mycket lägre än bruttokostnaden trots allt.
http://www.dn.se/nyheter/varld...
Men oavsett om vi räknar på brutto- eller nettokostnad, så blir man livrädd när man inser hur många människor som hade kunnat få hjälp på plats!
Inte blir det bättre när man inser att riskkapitalistbolag – några av dem med kopplingar till politiska partier – tjänar grova pengar på hanteringen (på Herrgården i Glava har man en dygnskostnad på 380000 kronor för 200 flyktingar – nästan 139 miljoner per år!). Man kan heller inte blunda för faktumet att vi, såvitt jag vet, inte ser några transitboenden i Stockholms
innerstad eller i de omliggande, rika kommunerna. Det kan väl inte bero på att gräddan av Sveriges politiker och journalister bor i dessa områden …
Det är givetvis omöjligt att ha en helt rättvis flyktingpolitik, men du som fortfarande tycker att Sverige har en rättvis ”flyktingpolitik” är rent ut sagt dum i huvudet eller har en mental spärr som gör dig oförmögen att tänka klart. Och du – vi snackar RIKTIGA BARN och SMÅ BARN nedan, som inte har råd att betala 100000 kronor till en flyktingsmugglare!
– 1.42 miljoner kronor räcker till ett medicinskt akut-kit som innehåller allt nödvändigt material för att förse 225397 människor i tre månader med sjukvård.
– 1.42 miljoner kronor räcker till utrustning för att förlösa 15620 barn.
– 1.42 miljoner räcker till en tredagars malariabehandling till 201640 personer. 
– 1.42 miljoner räcker till energirik specialmat till 5259 undernärda barn i fem veckor.
– 1.42 miljoner kronor räcker till en dos mässlingsvaccin till 738400 barn.
– 1.42 miljoner kronor räcker till två doser stelkrampsvaccin för att skydda 19722 mödrar före och efter en förlossning.
– 1.42 miljoner kronor kan rena vatten till 142111111(!) människor.
Jag hoppas att det gick upp ett ljus för dig nu hur cynisk och orättvis svensk flyktingpolitik är. Om inte så kan jag inte dra någon annan slutsats än att du helt enkelt tillhör de politiskt aktiva som bara vill importera valboskap.

Inga kommentarer: