Den 20 september undertecknades dokumentet, där EU tillsammans med Islamiska konferensen, Arabförbundet och Afrikanska unionen skrev under vikten av dialog och respekt mellan olika religioner. Ett budskap som kan tyckas fint och okontroversiellt.
Varnar för missbruk
Men Sveriges kristna råd (SKR) menar att uppropets innehåll är mycket större än att bara tala fint om dialog och respekt. Den svenska ekumeniska organisationen har därför skickat ett brev till Catherine Ashton, där de förklarar att det dokument som hon har skrivit under för EU:s räkning kan komma att missbrukas.
”Det är problematiskt att uttalandet så tydligt fokuserar på att främja respekt av profeter och religioner i stället för att tala om skydd för människor av alla religioner och övertygelser”, skriver de fyra kyrkoledarna som formellt står bakom SKR:s brev.
De skriver att uppropet i själva verket kan komma att användas för att skydda religiösa maktstrukturer i stället för att lyfta fram enskilda individers rättigheter. Resultatet kan därför bli en begräsning av yttrandefrihet och religionsfrihet, främst riktat mot dem som kritiserar majoritetsreligionen i ett samhälle.
”Vi fruktar att sådana begränsningar kan komma att användas för att skydda religiösa maktstrukturer i stället för människor”, skriver SKR.
I brevet uttrycker de också en rädsla för att EU kan vara på väg att ändra ”sin tydliga linje i frågan om förbud mot smädelse av religion”.
På kollisionskurs
Att religionsfrihet och yttrandefrihet då och då tycks krocka med varandra har blivit uppenbart i flera fall på 2000-talet. Främst handlar det om rätten att avbilda profeten Muhammed. Flera våldsdåd har förekommit efter Muhammedpubliceringar, och runtom på jorden går åsikterna isär om yttrandefrihetens gränser. Hur uppropet som EU undertecknat kommer att användas i sammanhanget är ännu oskrivet.
varnas. Sveriges kristna råd har skickat ett brev till EU:s viceprsident Catherine Ashton, där man uttrycker farhågor för att dokumentet om fred och tolerans mellan olika religioner kan komma att missbrukas.