söndag 24 juni 2012

Invandrare kan ”tacka nej” till jobb – får behålla bidragen ändå - Fria Tider

Invandrare kan ”tacka nej” till jobb – får behålla bidragen ändå - Fria Tider: Invandrare kan ”tacka nej” till jobb – får behålla bidragen ändå
Arbetslinje för svenskar - 96% av invandrarna tar aldrig ett jobb
Publicerat den 24 juni 2012 kl 02:55

VÄLFÄRDEN. Den så kallade etableringsreformen, som enligt integrationsminister Erik Ullenhag skulle bli "den största förändringen av svensk integrationspolitik någonsin", har i praktiken bara gjort att invandrarna får ännu mer bidrag än tidigare. Till skillnad från när kommunernas socialkontor skötte bidragsutbetalningarna så kan invandrarna numera "tacka nej" till arbete - utan att myndigheterna kan dra in eller sänka bidragen. Det framgår av en färsk rapport från Statskontoret.
Gilla artikeln på Facebook
Dela/Skriv ut

Share on facebook Share on email Share on twitter More Sharing Services 44

FÅR KRITIK: Regeringens etableringsreform ger inte tillräckliga incitament för att sätta invandrare i arbete, konstaterar Statskontoret.

FÅR KRITIK: Regeringens etableringsreform ger inte tillräckliga incitament för att sätta invandrare i arbete, konstaterar Statskontoret. (Foto: Wikipedia Commons)
Fakta: Så mycket bidrag får invandraren

Enligt etableringsreformen får en nyanländ arbetslös invandrarmamma med tre barn följande bidrag varje månad.

6 510 kr etableringsersättning
4 500 kr etableringstillägg
4 500 kr bostadsbidrag
3 754 kr barnbidrag
16 470 kr retroaktiv föräldrapenning

= 35 734 kr i månaden totalt.

Invandraren kan tacka nej till jobb. Bidragen påverkas inte.

Etableringsreformen trädde i kraft i december 2010 och då övertog Arbetsförmedlingen ansvaret från kommunernas socialkontor för att betala ut bidrag till nyanlända invandrare och för att försöka integrera dem i arbetslivet. Nu har Statskontoret släppt en rapport om hur etableringsreformen fungerat hittills, och resultatet är nedslående läsning.

Med etableringsreformen får varje invandrare en särskild invandrarförmån där i form av en gratis livscoach, så kallad ”etableringslots”. Lotsen är skattefinansierad och ska hjälpa invandraren att få kontakt med arbetslivet i Sverige, att få kunskap om det svenska arbetslivets allmänna krav samt att få möjlighet till socialt stöd beträffande bostad, tand-, hälso- och sjukvård samt allmänna familjebehov med mera.

– Men i verkligheten sysslar de mest med socialt stöd, säger Statskontorets utredare Jonas Ericsson till DN enligt TT.

94% av bidragsinvandrarna kommer från MENA
Tabellen nedan är hämtad från rapporten och visar de vanligaste ursprungsländerna bland nyanlända som ingår i etableringsreformen och vilken utbildningsnivå de har, eller snarare inte har. Somalia, Irak, Eritrea och Afghanistan är de vanligaste länderna och utgör tillsammans 68 procent av målgruppen. De resterande länderna består till stor del av andra länder från Afrika och Mellanöstern. Representationen av länder utanför Afrika och Mellanöstern (”Asien”) utgör endast 6 procent, framgår det av rapporten.

Bild

”Den korta skolgången gäller framför allt nyanlända invandrare från Somalia och Afghanistan. I de intervjuer vi har genomfört med arbetsförmedlare och kommuner nämns ofta att många nyanlända är analfabeter”, skriver Statskontoret i rapporten.

Invandrare kan tacka nej till arbete – får bidrag ändå
Under perioden december 2010 t.o.m. mars 2012 har 423 personer, eller 4,2 procent, av de nyanlända fått arbete. Majoriteten av dessa har någon form av skattefinansierat arbete, skriver Statskontoret på sidan 34 i sin rapport. På samma sida fastslår myndigheten även att invandrarna, till skillnad från svenskar, fritt kan tacka nej till ett arbete och ändå få behålla sina bidrag.

”Enligt Arbetsförmedlingen finns det inget förordningsstöd för att tillämpa någon sanktion om nyanlända i etableringsreformen avvisar erbjudet arbete. Arbetsförmedlingen får varken avbryta etableringsplanen eller sätta ned etableringsersättningen. Myndigheten saknar uppgifter om i vilken utsträckning nyanlända avböjer erbjudande om arbete. Arbetsförmedlingen menar att sådana uppgifter inte registreras eftersom myndigheten ändå inte kan tillämpa någon sanktion.”

Men trots att Arbetsförmedlingen inte för någon statistik tycks Statskontoret anse att det inte råder någon tvekan om att en hel del somalier, irakier och afghaner har lärt sig regelverket – och således helst tackar nej till att jobba.

”De ekonomiska incitamenten är inte tillräckligt tydliga för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Nyanlända kan neka erbjudet arbete utan att det medför några ekonomiska konsekvenser. Etableringslotsarna har, trots ersättningsmodellens betoning på resultat, inte bistått nyanlända med jobbfrämjande insatser i den utsträckning regeringen förväntat sig”, skriver Statskontoret på sidan 9 i sin rapport.

Höga bidrag för invandrare
Ersättningen som utgår enligt etableringsreformen är betydligt högre än den ersättning som utgår enligt riksnormen för socialbidrag. En nyanländ ensamstående invandrarmamma med tre barn och en hyra på 5 700 kronor får enligt etableringsreformen 19 264 kronor i etableringsersättning, etableringstillägg, bostadsbidrag och barnbidrag. Utöver detta erhåller invandraren en retroaktiv föräldrapenning på som lägst 180 kronor per barn och dag, vilket blir 16 470 kronor i månaden under ett år och fyra månader om invandraren tar ut i snitt 30,5 dagar per månad. Totalt får en nyanländ trebarnsmamma alltså ut 35 734 kronor i bidrag varje månad.

Fotnot: Invandraren i exemplet har dessutom rätt till ett förmånligt ”hemutrustningslån” på 25 000 kronor, som lämnas till subventionerad ränta av CSN. Föräldraförsäkringen uppgår till är 180 kronor per barn och dag i 480 dagar och betalas ut retroaktivt till invandrare. Föräldraförsäkringen beskattas. I praktiken blir skatten runt 23 procent i exemplet, vilket ger en total utbetalning på 32 019 kronor i månaden efter skatt.

Artikeln är uppdaterad med avseende bostadsbidrag.
Johnells
Efterhandsmodererat: Fria Tider ansvarar ej för innehållet nedan

Regler: Håll god ton. Hotelser, publicering av personuppgifter, vulgära inlägg och irrelevanta utläggningar om t.ex. judar eller muslimer plockas bort. Inlägg får gärna vara kontroversiella men håll dig till ämnet och följ svensk lag.


– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: