söndag 17 juni 2012

Vet allmänheten om att Migrationsverket räknar med kraftigt ökad invandring? - Artikel av Gunnar Sandelin - Newsmill

Vet allmänheten om att Migrationsverket räknar med kraftigt ökad invandring? - Artikel av Gunnar Sandelin - Newsmill: Migrationspolitiken
Gunnar Sandelin om Migrationspolitiken
Vet allmänheten om att Migrationsverket räknar med kraftigt ökad invandring?

Publicerad: 2012-06-14 17:06, Uppdaterad: 2012-06-14 20:06

Migrationsverket räknar med att Sverige ska ta emot ansökningar från 174 500 asyl- och anhöriginvadrare under två år. När våra grannländer minskar motsvarande mottagande går utvecklingen i Sverige markant åt andra hållet.

55 kommentarer
dela
skriv ut
Facebook
Twitter

Om författarenGunnar Sandelin är socionom & journalist.Migrationsverkets nyhetsbrev från februari i år innehåller en prognos om den förväntade asyl- och anhöriginvandringen för 2012 och 2013. Den har ändrats efter en vägledande dom från Migrationsöverdomstolen som innebär att krav på id-handlingar ersätts av DNA-prov för familjemedlemmar som vill återförenas i Sverige och som inte kan styrka sin identitet. Som en följd av detta förväntas det ske en ökning med 30 500 ansökningar från anhöriga de två kommande åren.

Lättnaderna i id-krav leder också till en förväntad ökning av nya asylsökande. Migrationsverket skriver att det ”sannolikt kommer 31 000 i år och nästa år.” Men vad menar verket? Det oklara påståendet kan antingen tolkas så, att det sammanlagt kommer 31 000 asylsökningar under de två kommande åren, eller att det kommer 31 000 både i år och nästa år. En kontroll med verkets presstjänst visar det sig att det är det senare alternativet som avses. Alltså förväntas totalt 62 000 personer söka asyl i Sverige under 2012 och 2013, samt ytterligare 112 500 som vill återförenas med anhöriga i vårt land.

Totalt rör det sig alltså om 174 500 asyl- och anhöriginvandrare under två år! Jag har inte sett eller hört någon journalist nämna denna siffra någonstans. När våra grannländer minskar motsvarande mottagande går utvecklingen i Sverige markant åt andra hållet. (Det ska tilläggas att med ”anhöriga” i detta fall menas även de som har anknytning till arbetskraftsinvandrare och gäststudenter, vilket verket inte uppger).

I en annan rapport från i maj år, meddelas att Migrationsverkets senaste prognos vad gäller anhöriga från Somalia som förväntas ansluta sig till personer i Sverige ”pekar på ca 20 000 i år och nästa år, varav merparten förväntas komma under 2013”. I det här fallet betyder formuleringen ”i år och nästa år” sammanlagt 20 000, dvs samma formulering har motsatt innebörd jämfört med tidigare.

En sådan rapportering är en fortsättning på Migrationsverkets oklara sätt att redovisa statistik som jag som journalist har frustrerats av sedan 2007, då jag började intressera mig för att ta reda på fakta.

Den första underligheten jag stötte på var otydligheterna kring anhöriginvandringen. Migrationsverket redovisar årligen en översikt av samtliga beviljade uppehållstillstånd från 1980 och framåt. Förutom att de sex första åren innehåller ofullständiga uppgifter, finns en post som redovisar alla anhöriga som beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. Till och med 2011 rör det sig om 633 664 personer. Det går dock inte att utläsa vilka av dem som är anhöriga till asylsökande som fått stanna (dvs anhöriga till flyktingar enligt Genèvekonventionen, skyddsbehövande och personer som fått stanna av tidigare humanitära, nu synnerligen ömmande skäl). Det går alltså inte av verkets statistik att fastställa hur många som totalt kommit till Sverige som en följd av vår flyktingpolitik och tillämpningen enligt utlänningslagen.

Visserligen finns det en post som kallas för ”flyktinganhöriga”, men den är ofullständig och omfattar endast dem som kommit hit inom de två år efter uppehållstillståndet som kommunbidrag betalas ut för anknytningspersonen, vilket inte heller framgår av tabellen.

En sådan bristfällig redovisning ger en förvirrande bild eftersom den innebär att det bara skulle komma någon tiondels anhörig per asylsökande som fått stanna. En sakkunnig på anhörigfrågor vid Migrationsverket som jag har rådfrågat har uppskattat att det snarare kommer åtminstone en anhörig per person.

Ännu mer svåröverskådligt blir det när Migrationsverket från 2009 börjar räkna in även anhöriga till arbetstagare i statistiken. Helt plötsligt är också all tidigare rapportering av permanenta uppehållstillstånd för arbetsmarknad mellan åren 1980 och 1998 borta. Samtidigt har cirka

125 000 nya arbetskraftsinvandrare tillkommit mellan 1999 och 2011 genom att verket från förra året har börjat räkna in det första tidsbegränsade tillståndet.

Det här kan verka rörigt, men så blir det när Migrationsverket i sin statistik blandar äpplen och päron och kastar in nya bollar. Jämförelser över tid blir till en omöjlig uppgift.

Övergången från ett tämligen homogent till ett mångkulturellt samhälle är den största förändringen av Sverige under vår tid. Klar och tydlig redovisning av fakta borde både allmänhet och forskare ha rätt att begära av Migrationsverket. Informationen som jag relaterat till finns på verkets hemsida och riktar sig till journalister för att sedan kunna förmedlas vidare ut i offentligheten.

Särskilt journalister borde sluta med att skriva av Migrationsverkets pressmeddelanden utan istället ta sig an uppgiften att kritiskt granska myndighetens snåriga information.

Gunnar Sandelin (2 artiklar)
Anmäl
Trackback URL: http://www.newsmill.se/trackback/45518

55 kommentarer Logga in för att kommentera
I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

Vi har i Sverige 329 idioter till politiker, Grekland kommer snart se ut som Schweiz eller Norge i jämförelse.

Eller så får vi rösta fram ett statsskick likt Schweiz. Det behövs nya partier som vågar ta ansvar och släppa demokratin fri i vårt land.
Permalänk | Anmäl #1 Micael Johnsson, 2012-06-14, 17:26

Tack Gunnar Sandelin. Du är en av de få med civilkurage. "Fri Television och Radio" har ju blivit ett skämt. För att inte tala om propagandistiska TV4 och den Expoansrukna Radio 1. Ser inte alla att "Kejsaren är naken?"
Permalänk | Anmäl #2 Sten Figaro, 2012-06-14, 17:36

Personligen har jag anmält KG Bergström till granskningsnämnden för klavertrampet i morse. Mer mutanstruken kan man överhuvudtaget inte bli, utan att polisanmälas.

Tack Sandelin. Vi behöver betydligt färre gödselkonversatörer och betydligt fler räknenissar,. eftersom relativismens himmel råder i Sverige och siffror inte är relativa.
Permalänk | Anmäl #3 Kristian Grönqvist, 2012-06-14, 18:01

Detta är inget bekymmer för varken Fredrik Reinfeldt, Birgitta Olsson, Annie Lööf, Stefan Löfven och mej, för vi kommer aldrig att behöva bo med dem. Vi håller oss i de kritvita områdena.
Permalänk | Anmäl #4 Robert Pettersson, 2012-06-14, 18:03

Tack för en bra artikel.
Innehållet ger mig dock stora skälvan.
Detta är bara början på nedmonteringen av det Sverige vi en gång kallade en välfärdsstat.
Permalänk | Anmäl #5 Evert Kall, 2012-06-14, 18:08

"174 500 asyl- och anhöriginvandrare under två år".

Vad är detta för trams ?
Att suggerera att man kan spå hugade flyttningsvilligas reseambitioner worldwide två år framåt i tiden med avvikelse i promillestorleksordning är ren humbug !
Permalänk | Anmäl #6 Peter Gustafsson, 2012-06-14, 18:18

Nu ska vi även på svenskt manér tömma Syrien på dess befolkning, för inte kan det handla om något annat än ett konfettiregn av Permanenta uppehållstillstånd som blir aktuellt när den stora flyktingvågen börjar röra på sig?
Permalänk | Anmäl #7 Ben Dekå, 2012-06-14, 18:18

Ja, jag tillhör de som besöker Migrationsverkets statistik och har lite svårt att tolka den. Man behöver veta väldigt mycket, utlänningslag, grupper, interna datasystem etc. och det är lite svårt att förstå. Efter att ha sett en riksdagsdebatt nyligen ang anhöriginvandringen där 2 personer, åtminstone en ( M) framförde att vi nu hade försörjningskrav på anhöriginvandring exkl barnfamiljer skärskådade jag Migrationsverkets årsrapport för 2011. ”http://www.migrationsverket.se/download/18.478d06a31358f98884580001427/Årsredovisning+2011.pdf”
Jag hittade i tabellerna följande uppgifter Från bilaga 4 sida 101
B7 61 personer Försörjningskravet uppfyllt
K7 50 personer Försörjningskrav uppfyllt för anhöriga till personer som bor i Sverige, som fått permanent uppehållstillstånd av flyktingskäl eller humanitära grunder
Då har jag svårt om jag ska summera hela eller är det så att av 32114 anhöriginvandrare är det 61 av 32114 som uppfyllt försörjningskravet? Varför stoltserar riksdagsledamöter med det eller har de ingen aning? Och så undrar jag om arbetskraftsinvandrarna, ja jag har Sweden Invest i gott minne, har de några försörjningkrav? Det var trots allt 26% av de anhöriga som var anhöriga till arbetskraftsinvandrare 2011. Jag tror jag missar något i statistiken eller ? Det är trots allt så att bara i 2011 års statistik kommer det 0,5 anhörig per arbetskraftsinvandrare och en hel del är väl säsongarbetare, bärplockare och så?
Dessutom var det ju en rätt förvirrande information om anhöriga till ensamkommande flyktingbarn nyligen. Där såg Migrationsverket till att när debatten uppstod lägga ut ytterligare information om 2007 års ensamkommande. De sa att hittills av 2007 års barn hade ett visst antal fått hit sina anhöriga, jag tror det blev 16-17% när jag fick lov att räkna själv. Sen kommer information på meritwagers blogg från en "migga" att alla grupper inte är med, Migrationsverket skrev ju bara föräldrar och barn, inte fru och barn, och heller andra grupper, t ex hushållsgemenskap. Kedjeinvandringen, vad medför den?

Förra året minskade asylansökningarna från Somalia p g a identitetskravet enl Migrationsverket. T o m maj o år har denna grupp ökat med 63%, det är ju då rimligt att anta att det beror på att man släppt på id-kravet.
http://www.migrationsverket.se/info/5201.html
Permalänk | Anmäl #8 Tant Karin, 2012-06-14, 18:25

Jag skrev artikeln främst för att visa på inkonsekvenser och otydligheter i Migrationsverkets rapportering, men också för att peka på att ovanligt många asyl- och anhöriginvandrare väntas komma under 2012 och 2013. Det rör sig om 174 500 ansökningar enligt verkets prognos. Hur många som sedan får stanna vet vi inte, men i och med att man lättat på id-kraven för anhöriga så kan man räkna mer fler än tidigare(verket talar inte exakt om för vilka länder mer än Somalia det gäller, men vad jag vet så gällde prejudikatet en anhörig från Irak).
Permalänk | Anmäl #9 Gunnar Sandelin, 2012-06-14, 18:52

Och de kommande 7 åren kommer svenska pensionärer förlora 100.000 och vi ska jobba längre

Kan någon politiker svara om det finns koppling med minskad pension, höjd pensionsålder parallellt med massimport av arbetslösa?

2025: 1.6 miljoner svenskar gått i pension – förlorar 100.000kr i pension?

http://misslyckande.wordpress.com/2012/06/13/1178/
Permalänk | Anmäl #10 Martin Nilsson, 2012-06-14, 18:57

# 6

Som framgår av Gunnar Sandelins artikel (läste du hela, Peter?) är det inte hans siffror utan Migrationsverkets prognos. Vad jag vet har deras prognoser aldrig hittills varit i överkant, utan brukar snarare vara i underkant.

Det är intressant att din ryggmärgsreflex är att avfärda artikeln som "trams". Är verkligheten för jobbig för dig?
Permalänk | Anmäl #11 Hedda Sandström, 2012-06-14, 19:00

Bostadsbristen i Sverige som aldrig kommer existera med massinvandring. När havererar bostadsmarknaden?

http://23misslyckande.wordpress.com/
Permalänk | Anmäl #12 Martin Nilsson, 2012-06-14, 19:14

Ja ,men invandringen är ju en resurs eller hur? Alla politiker säjer ju det och då är det väl sant? Det kostar inte Sveriges befolkning en krona... Så är de väl? Alla får ju jobb och bostad! För det finns ju arbete och bostad till alla som vill ha eller hur? Men så säger ju alla!
Permalänk | Anmäl #13 Ramona Fransson, 2012-06-14, 19:30

Tack alla ni som röstar ha röstat 7-klöver de senaste valen för det här är vad ni valt
Permalänk | Anmäl #14 Tor, 2012-06-14, 19:32

Danske Weekendavisen havde en informeret artikel om dette den 6 maj i år af deres Sverigesekspert Frede Vestergaard. Den er ikke online, men det vigtigste er citeret her:

»Medierne er optaget af at undgå negativ omtale«

Sammenlagt forventer Migrationsverket ca. 175.000 nye asylsøgere og familiesammenførte i de to år 2012-13:

http://snaphanen.dk/2012/05/06/175-000-nye-asylsogere-og-familiesammenfo...
Permalänk | Anmäl #15 Niels Wied, 2012-06-14, 19:35

Om man läser kommentarerna, eller för den delen titeln, kan man tro att artikeln handlar om något annat än att migrationsverket producerar usel statistik....
Permalänk | Anmäl #16 Erik Ohlsson, 2012-06-14, 19:40

Man behöver inte vara konspiratorisk för att inse att Sverige håller på att balkaniseras. Det räcker att vandra omkring i en normal stor svensk stad, så ser man snabbt att befolkningssammansättningen förändrast radikalt. De som förnekar att vi har en extrem massinvandring till Sverige ljuger.
Permalänk | Anmäl #17 Erik Viking, 2012-06-14, 19:42

Lycka till ni som valt att stanna i Sverige.
jag ser framför mig välfärdens kollaps och en blommning av bla privata sjukvårdsförsäkringar (utan motsvarande skattesänkningar förstås).

Själv valde jag att flytta till ett land som ställer höga krav på invandrare. I gengäld får vi hög lön och här finns inte ett enda invandrarghetto utan alla är assimilerade.
Permalänk | Anmäl #18 Fredric Nomael, 2012-06-14, 20:20

Sveriges enda och störsat jobbindex

Jobbindex 2014 - 2018 - 2022 - 2026 - 74 grupper - 5400 argument

http://26misslyckande.wordpress.com/

Varför ska det ALLTID vara massarbetslöshet med massinvandringen?
Permalänk | Anmäl #19 Martin Nilsson, 2012-06-14, 20:23

Jonas Lindgren vid Migrationsverket sade så här i media den 31/3:

"Det finns en risk för att man på Migrationsverket har underskattat antalet ansökningar som kommer att komma:

- Om du tar cirka 2 000 gånger årets alla veckor så förstår du.".

(http://img36.imageshack.us/img36/3610/20120331110527.png)

Lägger vi till dagens siffror, något uppräknade, + anhöriginv. hamnar vi på ungefär 280 000 personer/år.

Migrationsverket har dessutom gjort två tillsäggsäskanden (feb.& mars) på 50 resp. 100 miljoner kronor.
Permalänk | Anmäl #22 B. Blom, 2012-06-14, 21:12

Nej, Gunnar Sandelin, de flesta visste nog inte detta!

Vem skulle informera om det...DN, SvT eller kanske till och med SvD? Vill man hålla sig ajour med politikernas strutspolitik, då får
man nog söka sig till de fria och oberoende nätsajterna, som är
bättre informerade än både lokal- och rikspress. För övrigt sa jag
upp prenumerationen på min lokaltidning, hyckleriet, dumheterna
och de rena lögnerna/propagandan stod mig upp i halsen.
Permalänk | Anmäl #23 per svensson, 2012-06-14, 21:21

Faktiskt skrämmande läsning. Man får känslan att MV medvetet fördunklar sina resultat.
Permalänk | Anmäl #24 Magnus Pangnus, 2012-06-14, 21:42

MV är naturligtvis en part i målet, som gladeligen tar emot mycket mer pengar från staten eftersom de nu lämnar prognoser som visar hur mycket de kommer att behövas de kommande åren.

Om man slår på nätet verkar MV ha ca 3200 anställda och kostade 10 miljarder förra året.
Permalänk | Anmäl #25 Thom Eliasson, 2012-06-14, 23:27

Ekonomin baseras på ett potentiellt värde och för att matcha värdet hos våra invandrare kan man säga att det trycks pengar för att upprätthålla det ekonomiska systemet. Dessa pengar används sedan för att bekosta exempelvis bostäder, shopping, samhällstjänster och annat som övre skiktet i samhället tjänar oerhört mycket pengar på. Varför skulle annars moderaterna satsa på detta?

200 000 nya potentiella arbetare till Sverige innebär att pengapressarna kommer gå varma till elitens förtjusning. Men när det sen är dags för att balansera ekonomin så tar man från de som har det sämst i samhället, utan protester för då anklagas man för rasism.
Permalänk | Anmäl #26 Kent S, 2012-06-15, 07:33

#11 Hedda !

Men snälla goa Hedda !
Min kritik var INTE riktad mot Sandelins utmärkta artikel med berättigad kritik av taltrixande dimridåer utan mot Migrationsverkets profetiska pseudoexakta prognos där EN utebliven jumbojet på två år hade krävt omedelbar revision !

Var jag verkligen så otydlig ?
Eller var det kanske du som hade "ryggmärgsreflex" och sköt från höften ?
Men du har rätt i att verkligheten i Sverige ÄR jobbig !
Permalänk | Anmäl #27 Peter Gustafsson, 2012-06-15, 07:42

Väldigt bra artikel. Man undrar ju vart detta land är på väg egentligen. Snacka om att jag ångrar att jag röstade på M. Det misstaget ska jag inte göra om.

Ullenhag. Vilken planet kommer han från?
Permalänk | Anmäl #28 Mr jag, 2012-06-15, 08:13

Vad är problemet?
Permalänk | Anmäl #29 Lars Persson, 2012-06-15, 09:57

Lars. Problemet är minst 300 miljoner kr. Säkert mångdubbelt. Problemet är samma branta (om inte) brantare kurva i grova brott, arbetslöshet och utanförskap.

http://svt.se/nyheter/sverige/strid-om-stod-till-somalier
Permalänk | Anmäl #30 Kim Stejre, 2012-06-15, 10:27

Jo det ska spridas, och det är bedrövligt hur man gör detta som söndrar Sverige och skapar grupper vi och dem. Regeringen tycks ha tappat förståndet totalt.
Permalänk | Anmäl #31 KarinAndersson, 2012-06-15, 11:43

Hade detta varit i en affärsdrivande organisation hade detta varit ett moment impossible. Ett ögonblick då alla inblandade hade dragit sig ur för att det inte finns något som helst framtid i det här projektet.

Nu kan ju inte Svenska politiker dra sig ur. Dom har investerat så mycket i det här så att dom måste löpa linan ut. Ungefär som när Japamerna uppfann kamikazen för att dom inte kunde erkänna sig militärt besegrade.
Permalänk | Anmäl #32 Anders Olsson, 2012-06-15, 11:47

Sverige är idag ett klockrent exempel på det Wilhelm Moberg beskrev som en demokratur. Det hålls fria val men det råder bara formellt yttrandefrihet och medborgarna lever i villfarelsen att de genom media förmedlas en fullständig och korrekt bild.

Är det här något nytt eller har vi bara tack vare internet först nu kommit till insikt?
Permalänk | Anmäl #33 Nils Jungenäs, 2012-06-15, 14:55

Intressant läsning. Tack Sandelin!
Permalänk | Anmäl #34 Kasper Sekiyama, 2012-06-15, 16:20

All heder åt Gunnar Sandelin som vågar lyfta problemet med den orimligt stora invandringen till Sverige. Övriga media tysta som i graven.

En regerings främsta uppgift borde vara den EGNA befolkningens väl i första hand, att agera världens socialbyrå - i sista hand. Hur kan man tillåta sådan överdriven invandring till ett land där det redan finns över 400 000 arbetslösa, där 25% ungdomar inte kan få jobb, där sociala motsättningar växer, likaså operationsköer och bostadsbrist, där man ransonerar ägg och kaffe på äldreboenden och pensionspengarna verkar slut?

Sedan bör man ifrågasätta nyttan av att förflytta hundratusentals ekonomiska migranter tvärs över halva jordklotet - inga problem blir lösta i u-länderna i grunden, bara för några alerta individer. Däremot exporterar de u-landsproblem som t ex låg grad av tillit till staten, kriminalitet och religiös fanatism hit till Europa. Alla förlorar.

Bedrövligt att sådana beslut tas utan folkomröstning, utan en ordentlig opinionsundersökning (OBS! där frågor ställs på ett korrekt sätt, ej ledande). Jag personligen vill inte betala mer för kalaset.
Permalänk | Anmäl #35 Mia Lind, 2012-06-15, 16:23

#22 B. Blom.
.
Nej, att du säger drygt 280 000 per år beror på att du adderar 174 500 enligt Migrationsverket på 2 år (!) till 100 000 på ett år enligt hörsägen i Södermanlands Nyheter.
.
Du får alltså minska talet till drygt 180 000 (alltså 100 000 + (174 500/2) ). Men inte ens det räcker, eftersom de 100 000 som nämns i Södermanlands Nyheter ingår i talet 174 500. Dra av drygt 30 000 somalierna i MV:s prognos så hamnar vi på ca 145 000 per år.
.
Troligare än 100 000 (hörsägen från en person) är MV:s skattning 31500 somalier i år, vilken anges i denna rapport (sidorna 19 och 39):
.
http://www.migrationsverket.se/download/18.61f88692136ef87596180001479/M...
.
Misstänker att du som svar kommer att påstå att jag inte kan räkna och/eller går PK-eliten ärenden, med lögner mm. Har läst mycket matematik på universitet och använt i mitt yrkesliv, så tror...
.
Ni som kommenterar emot invandring och gnäller att invandrare är kriminella (rasistiskt) är nästan oftast ointelligenta (i riksdagen har dock SD på högsta nivå IQ 40 000 miljarder) och använder tyvärr regelmässig trollargument och invektiv, även om andra naturligtvis inte sällan använder invektiv mot er.
.
Är själv för reglerad invandring och har därför även otaliga gånger kallats rasist, islamofob mm, vilket är fruktansvärt osakligt och förtalsmässigt. SD-sympatisörer brukar å sin sida inte notera att jag är liberalkonservativ gammelmoderat, både för relativt generös och en något stramare invandring, utan kalla mig "kommunist" när de ser jag ogillar deras rasistiska schabloner... ;)
Permalänk | Anmäl #36 Magnus Andersson, 2012-06-15, 16:32

En STOR Skandal är vad det är. Punkt.
Permalänk | Anmäl #37 KarinAndersson, 2012-06-15, 16:39

(...och räknade fel i kommentar ovan. ;) Ska stå "de 100 000 som nämns i Södermanlands Nyheter ingår i ca 187 000", där 187 250 är 100 000 + (174 500/2). Ca 145 000 ska istället vara ca 155 000.)
Permalänk | Anmäl #38 Magnus Andersson, 2012-06-15, 16:49

#36 Magnus "Ni som kommenterar emot invandring och gnäller att invandrare är kriminella (rasistiskt) är nästan oftast ointelligenta"
Men hallå, kallar DU oss "vanliga läskunniga/utbildade Svenskar för ointelligenta! Ordspråk "Högmod går före fall", så kliv ner från dina höga hästar. Höjden av Ego.
Permalänk | Anmäl #39 KarinAndersson, 2012-06-15, 18:20

om uppgifterna stämmer har journalister och media misskött sitt uppdrag grovt, 174 500 personer fler än antalet invånare som bor i Uppsala (stad) sveriges 4:e största och nästan 2/3 av antalet innvånare i Malmö (stad) 3:e största. Att en ny (befolkningsmässigt sätt) tätort av den digniteten i bästa fall ignorereras, i sämsta fall mörkas ökar inte förtroendet för mediakåren. Men dom kan ju alltid jobba med melodifestivalen.
Permalänk | Anmäl #40 anden, 2012-06-15, 19:30

Räfsten närmar sig. Bäva månde medlemmarna av sveriges mediopolitiska klass.
Permalänk | Anmäl #41 Martin A, 2012-06-15, 21:49

Sverige ligger etta per capita bland västvärlden stööre nationer när det gäller att ta emot asylansökningar. Finland har ungefär samma utlänningslag som Sverige och har att ta hänsyn till samma internationella konventioner. Men där slutar likheterna. Medan Sverige under årets första fyra månader tog emot 11 000 asylansökningar, varav 2 000 från somalier, tog Finland emot 795 asylansökningar, varav 48 från somalier. Sverige är det enda land som jag känner till som på detta sätt accepterar att ge asyl för de som saknar id-handlingar i original. I tidigare asylombudet Merit Wag

– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: