söndag 17 juni 2012

Beslöjande småflickor på Växjö Islamiska skola “gynnar integrationen” « Avpixlat

Beslöjande småflickor på Växjö Islamiska skola “gynnar integrationen” « Avpixlat: Beslöjande småflickor på Växjö Islamiska skola “gynnar integrationen”
monument22 1 timme ago

Att det här har tillåtits ske är det största svek som begåtts mot Sverige och svenskarna,
vilket kommer att visa sig inom några få decennier. Att vi har politiker, myndighetspersoner,
mediarepresentanter samt en mängd kulturrelativister som på fullt allvar tror på detta samt
verkar för att fullborda omdaningen av vårt en gång så stabila och trygga samhälle, övergår
mitt och säkert majoriteten av övriga svenskars förstånd.
Överallt runt världen ser vi exempel på etniska konflikter där tryggheten och stabiliteten
får ge vika för anarki och kaos. Ofta är religionstillhörigheten/-inriktningen utlösande faktor till  våldsamma konflikter.  Att detta samhällsexperiment vi själva nu bevittnar skulle
leda annorstädes "finns inte på kartan".
Vi får aldrig glömma vilka förrädarna är och har varit till detta omvälvande samhällsexperiment!
ISLAMISERING Videoklippen där småflickorna har slöja och måste sitta bakom pojkarna är från Växjö Islamiska skola – en friskola med förskola och grundskola årskurs 1-6 med ca 140 elever varav 30 finns i förskolan. Skolans profilämnen är arabiska och islam. Endast 44 procent av lärarna är behöriga. Andelen elever som uppnått kravnivå i nationella prov i matematik är 53,4%: “Mycket låg andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3 jämfört med andra skolor i landet”.

Skolan drivs av stiftelsen Växjö Islamiska skola som ingår sunnitiska Islamiska Förbundet i Växjö, där imamen Ismail Abu Helal är ordförande och rektor och även delgrundare av skolan 2002.

2003 gjorde Skolverket nedslag på Växjö Islamiska skola efter en anmälan av kommun. Vid en samlad bedömning godkändes skolan för vidare drift borsett från en ej upprättad kvalitetsredovisning.

2005 framkom det att sunniterna hade planer på att bygga en stormoské på 7000 kvm i staden, något som möttes av många protester. 2007 beslutade kommunfullmäktige att sälja mark inklusive en del byggnader i norra delen av Arabyområdet intill Liedbergsgatans högst belägna del. Priset var 1 948 985 kronor. Muslimernas vision: ny skola med moskén i anslutning. Försäljningen gick genom utan någon som helst protest från lokala SD, såvitt vi vet.

2009 investerade stiftelsen närmare fem miljoner kronor för att bygga en ny förskola på tomten. Förhoppningen var att bygget skulle stå klar ett år senare.

Mosképlanerna

I samband med investeringen fick Ismail Abu Helal frågor kring finansiering av moskén – där svaren får alla varningsklockor att slå i taket med tanke på Saudis fanatiska shariastyrning och könssegregation:

För att locka flera intressenter att investera i en ny moské i Växjö har Ismail Abuhelal under våren besökt både Kuwait och Förenade Arabemiraten samt Saudi-Arabiens ambassad i Stockholm.

– Vi måste ha in mera pengar för att finansiera bygget. Det handlar om cirka 20 miljoner kronor som vi planerar att samla in utifrån. Och jag är övertygad om att det går vägen. Men det kan ta allt från en vecka och upp till två år innan vi har pengarna.

– Från Saudiarabiens ambassad fick jag löfte om hjälp. Och eftersom det nu finns moskéer både i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala samt i en före detta Jehovas Vittne-kyrka i Örebro tycker vi att vår tur närmar sig. Som universitetsstad borde Växjö ha en moské.

På frågan om minaret svarade han:

- Javisst. Många är oroliga, tror att de ska väckas av böneutropare mitt i natten. Men vi tänker att vi kan söka tillstånd för böneutrop vid vissa tillfällen bara. Stora högtider. De behöver inte bli mer störande än kyrkklockor.

Tillbaka till skolan

2010 stod nya förskolan klar och man flyttade ut från de gamla lokalerna. Samma år hade Smålandsposten ett käckt bildreportage man kallade “Ögonblick på Växjö Islamiska skola”, utan att ifrågasätta skolans könsapartheid:

Det är mycket snack just nu om religiösa friskolor. Men vad händer egentligen innanför väggarna en vanlig dag? Vi skickade ut vår Alexander till Växjö Islamiska skola för att fånga några ögonblick. Gympa, matte och bön – nästan som vilken skola som helst?

2011 brann förskolan upp och polisen konstaterade att den var anlagd. Intervju, TV4 Nyheter

2012 fick man nytt besök av Skolinspektionen, vilket resulterade i fler anmärkningar och krav på åtgärder.

Skolan har även producerat egna filmer om verksamheten:

Alvesta

Islamiseringen breder ut sig. Ismail Abu helal och stiftelsen nöjer sig inte med skolan och moskébygget i Växjö. Han ansökte även om att få starta en friskola i Alvesta januari 2011. Ett år senare blev ansökan godkänd av kommunen. Men det stötte sedermera på motstånd. Beslutet överklagades i mars 2012 av en privatperson, Martin Ivarsson, som menar att beslutet strider mot skollagen, diskrimineringslagen och läroplanen.

- Jag är av åsikten att politik och samhälle aldrig ska ha med religion att göra. Religion ska genomsyra ens eget liv, inte vara en del av skolväsendet, anser Martin Ivarsson.

Han menar att det är fel att skilja barn med olika ursprung och religion åt. Det kan leda till utanförskap och misstro.

Men Ismail Abuhelal höll inte med. Alla är välkomna till islamiska förskolan, sa han. Vidare påstod Ismail att skolan hjälper barn att få en egen identitet vilket minskar klyftan mellan deras familj och samhället som finns runtomkring. Ismail Abuhelal argumenterade också mot Martin Ivarssons påstående att islams grundläggande trossats är att Koranens lagar ska gälla alla vilket strider mot läroplanens intention om att utveckla barns förmåga till öppenhet och respekt för andra.

- Det är felaktigt. Det står tydligt i Koranen att religion är fritt, säger Ismail Abuhelal.

Slutligen

Ismails argument kring att driva muslimska friskolor: De ska gynna integrationen. Det gör man bäst tydligen där småflickorna är beslöjade och separerade från pojkarna:

– Avsikten med en islamisk förskola är att ge vårt bidrag till integration. Barnen måste känna sig trygga i sin identitet oavsett ursprung, säger han.

Ismail Abuhelal menar att en förskola med en muslimsk profil kan vara en bra grund för muslimska barn.

– Barn behöver en miljö som kan bekräfta deras identitet. Vissa barn kan bli utpekad på grund av annorlunda matvanor eller klädsel, men känner de sig accepterade som små blir tryggheten bättre senare i livet.

– Nu försöker vi se om intresset är lika stort som vid starten. Det är inte fel att vara muslim och det är inte så att vi isolerar barnen, de ska bara känna sig likvärdiga, säger han.

SMP

Vi tar det igen:

Avsikten med en islamisk förskola är att ge vårt bidrag till integration.

Verkligen. Scrolla upp och titta på de första filmerna igen och förklara för Avpixlat om det är receptet för en god integration?

Artikel om öppet hus på skolan
Print Friendly
Share
Publicerat 2012-06-16, 18:56 (Uppdaterat 2012-06-16, 19:19) | Kategori(er): Inrikes

20
Disqus

Gilla
Ogilla
och 9 andra gillar det här.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
195 kommentarer 2532 gillar mottaget
Dela på
Visar 80 av 179 kommentarer
Sortera efter Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)


gbmye 25 minuter ago

Det är det här jag försöker säga. Kultur är inte bara språk! Språket lärs från babystadiet. Normer, seder,religion, tänkande lärs in så fort ett barn förstår. Det följer hela livet. De som tror att kvinnosyn, vad som är rätt och fel, vad som är en bra, hederlig människa, förändras när de kliver över en gräns till en annan kultur, så ändras vanor och tro.
Dessa småpojkar har redan lärt sig att de kommer forst. Flickorna har fogat sig i sin könsroll. De har lärt sig rabbla verser ur Koranen, inte att tänka själva. De lärs att tro.
Är detta en småsak?
1 person gillade det här.

nitohu 57 minuter ago

Avskyvärd och vedervärdig hjärntvätt.Detta är definitivt inte Svenskt.Utan en importerad medeltid åkomma som fått fritt spelrum.Hemskt !! Orden räcker egentligen inte till.Man känner sig verkligen maktlös när sånt här sker inför öppen ridå och med politikernas goda minne.
1 person gillade det här.

Malmoman64 1 timme ago

Det underlättar verkligen integrationen för barnen som går i den skolan. Dom lär sig säkert bättre Svenska, när dom bara läser arabiska. Jag hoppas att någon kristen församling startar en skola sidan om deras skola. Hur länge ska detta få pågå. Den här islamiseringen av samhället.
1 person gillade det här.

monument22 1 timme ago

Att det här har tillåtits ske är det största svek som begåtts mot Sverige och svenskarna,
vilket kommer att visa sig inom några få decennier. Att vi har politiker, myndighetspersoner,
mediarepresentanter samt en mängd kulturrelativister som på fullt allvar tror på detta samt
verkar för att fullborda omdaningen av vårt en gång så stabila och trygga samhälle, övergår
mitt och säkert majoriteten av övriga svenskars förstånd.
Överallt runt världen ser vi exempel på etniska konflikter där tryggheten och stabiliteten
får ge vika för anarki och kaos. Ofta är religionstillhörigheten/-inriktningen utlösande faktor till våldsamma konflikter. Att detta samhällsexperiment vi själva nu bevittnar skulle
leda annorstädes "finns inte på kartan".
Vi får aldrig glömma vilka förrädarna är och har varit till detta omvälvande samhällsexperiment!
2 people gillade det här.

Münchener Post 1 timme ago

Muslimska skolor = Barnmisshandel och mentala övergrepp.
Förbjud nu!
3 personer gillade det här.

svullo 2 timmar ago

när det gäller islam så är allting ok i detta land, jag tror t.o.m offentliga avrättningar skulle kunna snackas bort i detta land, så fort islam är inblandat på nåt sätt, sen kan det gälla allt i från hedersmord och förtryck, könsstympningar till ritualslakt så är det ok, inte klokt om nån frågar mej
2 personer gillade det här.

Snowflinga 1 timme ago som svar till svullo

Den goda 68-generationen och dess anhängare lever i något religiöst exstasliknande tillstånd och samtidigt som de pratar om alla lika värde så stänger de ögonen när övergrepp begås. För om de skulle erkänna verkligheten så skulle alla deras verklighetsfrämmande ideologier kollapsa.
1 person gillade det här.

Emgion 2 timmar ago

Bilderna på den planerade moskén ser mycket märkliga ut
Det hela ser ut som någon slags herrgårdsbyggnad med två märkliga cylindrar vid sidan och en liten kupol på taket. Det hela är nog avsett att få politikerna att tro att "det här var väl inte så farligt". Sedan kan de öka kupolen och minareterna i efterhand.

Sedan är 20 miljoner ett rätt bra pris för att i evig tid få full kontroll över en moské. Koranskolans kostnader betalas dessutom av kommunen.

Snowflinga 3 timmar ago

Det är svårt att förstå varför man tilllåter könssegregering där småflickor är tvungna att sitta bakom pojkarna i världens mest jämställda land. Men man låter allt detta ske och tror att man gör gott och att man är god och tolerant samtidigt som man demolerar allting som Sverige borde stå för.

Man kommer att ha mycket att svara på i framtiden som i denhär sången från svensk ungdom.

http://www.youtube.com/watch?v...
2 personer gillade det här.

Tintinonline 2 timmar ago som svar till Snowflinga

Sveriges jämställdhet har Svenskarna alltid tagit för givet. Därav många vaknar upp för sent.
1 person gillade det här.

Snowflinga 2 timmar ago som svar till Tintinonline

68-generationen trodde blint och fortsätter att tro blint på sina verklighetsfrämmande ideologier. De fortsätter att göra mycket skador på samhällskroppen och det som är konstigt är att de har lyckats att få så många människor att gå med dem. De har varit skickliga hjärntvättare. Man skall hoppas allt flera av den yngre generationen ser igenom dem i tid. Som det sjungs i denhär gamla låten " You don't know what you've got till it's gone."
http://www.youtube.com/watch?v...

svullo 3 timmar ago

det viktigaste för integrationen i Sverige är tydligen att dessa elever lär sig koranen utantill, svenska,matte mm mm är tydligen skit samma, och går dom i såna skolor så är det väl dessutom i princip 100 % svensk fritt också, detta främjar intergration enligt 7 klövern och svensk media, hur behöver dom aldrig förklara
1 person gillade det här.

spirit 3 timmar ago

jag vill inte ha islamistiska rasister i vårt land...ut med dem. Och se när ska småflickorna bära slöja, var står det i Koranen ? Islam står för apartheid, det vi alla om. Inte ens kristen och jude är välkommna till deras värld. Jag litar inte ett dugg på Abulhelal. Stoppa byggen , tack.
5 personer gillade det här.

Spartacus111 4 timmar ago

Borde skickas till Bo Frank

Är för lat själv
2 personer gillade det här.

Mattias Stanton 4 timmar ago

Hemskt och se.
3 personer gillade det här.

texarcana 4 timmar ago

Intressant program på CNN.
http://globalpublicsquare.blog...

Utmattad_Svenne 4 timmar ago

Smålandsposten... vilka pajasar. Att reportern inte reagerar på könsuppdelningen och utstuderad religiositet! Gissa hur det skulle låta om det varit en radikal kristen skola.
2 personer gillade det här.

tonyandersson 5 timmar ago

Vi är många skattebetalare som flyr detta Land som heter Sverige. Mycket på grund av denna otrygghet som tvingas på våra barn och barnbarn. Tack och lov för våra grannländer, så behöver inte åka så långt. Det däremot Sverige förlora och våra grannländer får tillgodo är utbildade svenskar. Alltså en fungerande arbetskrafts invandring.
4 personer gillade det här.

Erik 3 timmar ago som svar till tonyandersson

Hej Tony!
Instämmer!
Det räcker så gott att vi har fri rörlighet av varor, kapital och människor i hela Europa. Det är INTE till vår fördel att vårt land dessutom är vidöppet för utomeuropeisk invandring.
Det visar filmerna i detta reportage på ett tydligt sätt.
Alltsedan Rheinfelt började prata om att han värnar om ett vidöppet samhälle har jag bytt parti.

puw 5 timmar ago

Det absolut mest upprörande är svenska kommunalpolitikernas enorma flathet att INTE VÅGA ifrågasätta/ avböja all denna sagoboksrelaterade undervisning av invandrarungar osv
Än vad som sägs utifrån alla muslimslickande multikulturella politikers agenda blir sverige ett ännu MER segregerat samhälle/ en verklighetens VI och DOM nation..
Hur faen skall det här sluta/ är sverige verkligen sverige eller är tanken att vi ska bli ett MENAland på sikt?
sd 2014
ps/ dessa svenska FEGA allianspolitiker/ ingen vågar sätta ner hela foten och säga ifrån..
5 personer gillade det här.

Kretschmer 6 timmar ago

Sakta kommer i fienden i gryningen, smyger sig in i området. Infiltrerar grannskapet och normaliserar sitt sätt att se på livet. Ursprungsbefolkningen seder och bruk trycks sakta bakåt, För att fortfarande få leva kvar så tvingas dom till eftergifter. Först små obetydliga, men kraven stiger hela tiden. För att till sist helt enkelt duka under. Kvävd av den nya ockupationsmakten.

Utpost: Sverige 20120617.
10 personer gillade det här.

Tomas O'Maely 6 timmar ago

Vidrigt.
6 personer gillade det här.

Brossan 7 timmar ago

Svar ja..det är ett gott exempel på integration.
Men däremot ett uselt sådant på assimilation.
God natt sverige, såsom som vi kände till det.
2 personer gillade det här.

Leikin 7 timmar ago

Alla konfessionella (religiösa) skolor borde omedelbart förbjudas i Sverige. De bidrar enbart till segregationen i vårt land. Angående Saudiarabiens behjälplighet med pengar till en moské vill jag bara tillägga: När jag hos sagda ambassad bad om tillåtelse att starta en insamling i Göteborg så att vi kunde få bygga en kyrka i Riyad fick jag inte ens ett svar på mitt mail.
16 personer gillade det här.

kustseglaren 6 timmar ago som svar till Leikin

Om någon 1944 bett Tyskland om medel för stt starta en germansk nordisk skola för nationell identitet och fostran...hade det vart ok nu.. Eller då
och vad är skillnaden??? I Saudi finns stora likheter inte bara i formen av diktatur och förtryck utan också i inställning till ras etnicitet och den egna rasens överhöghet
antalet slavar per nationell individ är vida högre i saudi och frågan.är om inte stira grupper tyskar hade högre grad av autonomi under den bestialiska naziregimen än vad saudis regim ger vanligt folk idag
de anpassade fungersde i båda länderna men tänk er in Dietrich Bonhoeffer i Rhiad.. Hur många timmar hade han fått verka..?!

Brossan 7 timmar ago som svar till Leikin

Förbjud Lundsberg och John Bauer skolorna..dom är inte tillräckligt gröna.. :-)

Kam Asshfucpig 8 timmar ago

Våra politiker älskar ju apartheid och Koranen , och då kör vi väl på med det då. Så grattis alla tjejer.
1 person gillade det här.

Hummlan 8 timmar ago

Fattar inte att de tillåts plcera flickorna bakom pojkarna. Är väl helt emot våra jämställdsfanatikers lagar. Har de distans på något sätt?
4 personer gillade det här.

Moderator_Friatt 7 timmar ago som svar till Hummlan

Dispens...............................

ujin 10 timmar ago

Kasta ut alla dessa troll tillbaka till Mellanöstern! de har inget att hämta i vårt land.
11 personer gillade det här.

Lars-Ivar Carlsén 11 timmar ago

Ismail Abuhelal jaha du så en judisk pojke eller flicka är välkommen? Skulle inte tro det lögnhals men tyvärr sover den styrande majoriteten i våra kommuner! Nåja Ismail Abuhelal du kan kontakta mig om du har några frågor så tar vi en öppen debatt men jag tvivlar att du kommer för vi pålästa brukar skrämma bort er vilket även Robert Spencer erfarit som är erkänt bra kännare av Islam vilket icke Mattias Gardell är.

Källor http://www.jihadwatch.org/ och http://www.searchtruth.com/sea...
4 personer gillade det här.

HA2010 11 timmar ago

En fantastisk integration till det muslimska,arabiska samhället, ja,eller var det inte det som var meningen? Hmmm.
2 personer gillade det här.

HA2010 11 timmar ago

Grattis växjöbor till denna berikning! Nu har ni ju Sveriges framtid alldeles inpå knutarna. Det måste väl kännas underbart. Det är inte alla som har det så väl förspänt. Och vad tycker Ullenhag om det då? Jaså,han bor inte i Växjö. Nähä.
4 personer gillade det här.

Borgaren 12 timmar ago

Finns det någon som vill åta sig uppgiften att för Växjö Kommunfullmäktige förklara skillnaden mellan “integrering” och “islamisering”? Dom är uppenbarligen själva för underbegåvade för att inse det på egen hand.
16 personer gillade det här.

irriteraddonna 13 timmar ago

Många är oroliga, tror att de ska väckas av böneutropare mitt i natten. Men vi tänker att vi kan söka tillstånd för böneutrop vid vissa tillfällen bara. Stora högtider. De behöver inte bli mer störande än kyrkklockor. Jämför gärna detta böneutrop med kyrkklockor.....

http://www.youtube.com/watch?v...
4 personer gillade det här.

1368 7 timmar ago som svar till irriteraddonna

Islam breder verkligen ut sig i Sverige, Det är förfärande och skrämmande men ännu värre är den svenska likgiltigheten för vad som sker den överträffar enligt min mening allt.
Mer än en gång tvingas man inse att ens landsmän är krakar.
6 personer gillade det här.

Kalle Kula 13 timmar ago

I Sverige får man starta friskola om ideologin bygger på övernaturlighet och vidskepelse.
Det finns t o m bidrag att få för den som vill sprida irrläror.
Man får däremot avslag om ideologin bygger på vetenskap, mänskliga rättigheter och demokrati.

Låter det otroligt? ja men tyvärr är det sant.

- En Islamsk, eller för den delen Kristen friskola är helt ok enl. Sveriges lagar och förordningar.

- Om en etablerad förening som Humanisterna, som har en livsåskådning som inte innefattar övernaturlighet utan istället är sekulär, demokratisk etc skicka in en ansökan, skulle de få ett rungande Nej! till svar.

I landet lagom finns en hel myndighet som inget annat gör än att fördela statsbidrog till olika trossamfund. Horribelt, sjukt och totalt kontraproduktivt!

Religion i alla dess former förtjänar inga statsmedel. Religion förtjänar att hånas, förlöjligas och föraktas.
6 personer gillade det här.

rinkeby 13 timmar ago

Fy f-n.... Det kan bara vara naiva idioter till politiker som tror att detta skulle främja någon form av integration..
10 personer gillade det här.

Caesar Apostata 13 timmar ago

Lägg ner skolan, och därefter lägger vi ner islam. Inget mer daltande - Detta är Väst! Frihetens första och sista bastion (och ja, jag är medveten om alla de brott Väst i historien har begått, men har inte araber, kineser, mongoler etc. begått minst lika illasinnade brott?). Friheten föddes i Väst, och risken finns nu att den även dör i Väst.
7 personer gillade det här.

Osynlige_Mannen 13 timmar ago

"Andelen elever som uppnått kravnivå i nationella prov i matematik är 53,4%"
Jaha. Om det är många elever som inte uppnår kravnivån i nationella prov för svenska, kan jag ha en viss förståelse för det. Men matematik? Behöver man behärska svenska språket för att lära sig matematik? På mina barns skola uppfyllde 100% av eleverna kravnivån i samtliga nationella prov nu på vårterminen. 100% Varenda unge på skolan är godkänd. Och ja, där går många elever med invandrade föräldrar. Välanpassade, skötsamma, integrerade, invandrade föräldrar. Inte en slöja inom synhåll. Bra och trevliga människor. Skolavslutningen hölls i kyrkan. Psalmer sjöngs. Skolan är kommunal. Och vi bor inte i Borlänge, Södertälje, Växjö eller Malmö. (Om någon nu trodde det.) Jag bor i en del av Sverige som fortfarande existerar. Avundsjuk?
16 personer gillade det här.

barberaren 13 timmar ago som svar till Osynlige_Mannen

Nå, jag befinner mig ju gudskelov i samma slags belägenhet. Men hur länge till med nuvarande naiva invandringspolitik? Som du mer än väl antyder så är ju din; vår belägenhet en som inte kommer massinvandrande aparta element av närmast grottfolksnatur till godo under de närmsta överskådliga tusen åren. Med nuvarande naiva massinvandringspolitik. Har du månne härvidlag någon blixtkur; utöver SD:s? Mvh
3 personer gillade det här.

Osynlige_Mannen 12 timmar ago som svar till barberaren

Nej, jag har ingen kur utöver SD, trots att jag ogillar större delen av deras politik. Men SD är det enda partiet som står för en realistisk politik vad gäller migration och rättsväsende. (De tycks även vara positiva till kärnkraft.) Därför blir det SD i riksdagsvalet 2014, Liksom det blev 2010. I kommunalvalet blir det M (vettiga människor här i kommunen). I landstingsvalet vet jag inte än. Om SD bara släppte på nationalism och konservatism, kunde jag känna mig SD. Moderaterna släppte nationalism och konservatism och blev helt liberala. Då blev jag medlem. Därefter blev M helt multikulti och sossiga. Då gick jag ur. Det är inte lätt. Jag gillar bra invandrare. Jag gillar INTE islam. Jag gillar inte en ideologi som säger att man får behandla icke-medlemmar sämre än medlemmar. Det är väl därför jag inte gillar socialism heller. Jag kikar redan på länder att emigrera till. USA, Argentina och Australien ser väl mest intressanta ut just nu.
3 personer gillade det här.

BitteJ 13 timmar ago

muslimer har ingen aning om vad integration betyder. men visst kunde väl ett tiotal blonda tjejer i kort kjol som i de högre klasserna festade varje kväll, samt tuggade skinkmacka på rasterna, kunde inte några testa det i några månader i forskningssyfte.
2 personer gillade det här.

R. v. Frensen 5 timmar ago som svar till BitteJ

Vad ska de blonda tjejer göra halva skoldagen, när övriga barn vrålar koranverser under övervakning? Eller måste de vara med?
1 person gillade det här.

leonen 13 timmar ago

vad i hela friden gör slöjor i våra skolor där vi skall lära barnen att i norden har vi som människor rätt att själva välja livsväg och rätt att följa vad som känns bra för själ och hjärta och kropp.detta med slöjor motarbetar allt vad den personliga friheten innebär...Skandal.
18 personer gillade det här.

barberaren 13 timmar ago

Jävla kärringar till politiker! Som tror att en kanel- och bullepolitik vad gäller invaderande och sluga latmaskar kan vara till gagn för Sverige. Det är en samhällsekonomisk katastrof. Det har ju t.o.m. Fredrik Reinfeldt nyligen indirekt konstaterat. Ändå fortsätter det. Ända botemedlet härvidlag är en röst på SD. Vilket fler och fler normalt funtade etniska svenskar inser.
8 personer gillade det här.

Buxen 13 timmar ago

Vad står på schemat? Självmordsbombning, tukta sin kvinna och otrogna skall utrotas.
Ämnena matematik, fysik, svenska osv, är med all säkerhet obefintliga.
10 personer gillade det här.

arvid skoglund 14 timmar ago

Så här fostrar man nya små jihadister.....

Jag begriper inte att detta får fortgå, vi måste få bort all naiva idioter i maktens korridorer som sakta men säkert monterar ned både välfärd och demokrati. Hiur blind får man vara utan att det blir straffbart... gynnar intergrationen...? Vilka är det egentligen som ska integreras? Inte dessa elever i alla fall...

Jag blir så ledsen och bestört över sånt här!
16 personer gillade det här.

min-klon 12 timmar ago som svar till arvid skoglund

"så här fostrar man nya små jihadister" Precis.
6 personer gillade det här.

foilhats 14 timmar ago

Jag kan smått erkänna här att jag grävt ner ett grishuvud där också.
7 personer gillade det här.

Oberst 14 timmar ago

Stoppa importen och påbörja exporten!
18 personer gillade det här.

LeffeF 14 timmar ago

Ja, det kan nog gynna integrationen av svenskar till att acceptera islam och även konvertera från sekulärhumanismen till bön fem ggr om dagen. Svenne banan brer ut sin matta på kontoret eller verkstadsgolvet på de tider facket förhandlat fram genom att tillgripa upprepade våldsamheter, upplopp, strejker och bombattentat innan SAF kryper till korset och accepterar de nya vanorna. Det nya Sverige formas bit för bit och vår första invandrade statsminister imamen Mohammad Urgenhag vinkar åt folket.
6 personer gillade det här.

Bad4you 14 timmar ago

Är det inte sådant här sjukt vi ska skydda barnen från, eller är det okej med absurt kvinnoförtryck i ett modernt land som Sverige? Hur kan våra politiker stillasittande se på när det sker mitt framför ögonen på dem?
7 personer gillade det här.

BlondViking 14 timmar ago

Den där Ismail Abuhelal kan konsten att tala med kluven tunga. Orwell skulle ha varit imponerad. (För er som glömt, ur 1984: "War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.")
5 personer gillade det här.

min-klon 14 timmar ago

Konvertering är förbjudet inom islam. Och det är bevisat också igenom muslimer över världen som konverterat och blivit m*ordhotade och därför får leva gömda hela sina liv. I muslimvärlden kan vi vara säkra på att tusentals konvertiter d*ads bara senaste åren men som inte kommit ut bara. Svensk media som vill ju inte lysa ens om alla Kristna som i modern tid tvingas konvertera till islam så inte kan vi vänta oss att de vill lysa med sanningar om vad de gör mot konvertiter heller, alltså konvertiter till Kristendom.

Samma skedde i Sverige senast förra året också där några konvertiter blev m*odhotade. Svensk media tystade det och sviker därmed muslimer genom att inte ställa upp för deras mänskliga rätt att få vara fredade mot islamisk intolerans, och det gör rädsla att göra fel mot isla när inte ens en såkallad demokrati står upp för religionsfrihet.

Muslimer som konverterar i Sverige också får vara helst anonyma med sin konvertering. Men när de blivit Kristna så vill de hellre vara starka i Jesus och vill inte fega. Men de som blivit mo*ordhotade lever ändå försiktigare kan vi vara säkra. Och det vanligaste är nog att muslimer som konverterat berättar inte om att de varit tidigare muslimer för andra muslimer.

Och av islamiskt taktiska skäl så är det också smartast att inte ge dålig reklam för islam i Sverige genom att d*öda konvertiter, men desto värre slår de till mot konvertiter när islam blivit mäktigare i Sverige. Men redan idag är det farligt, mycket farlit eftersom muslimer finns som är kapabla att tjäna sin allah genom att ta livet av en konvertit. Han blir hyllad av andra muslimer också.
10 personer gillade det här.

Buxen 14 timmar ago

Den svenska feminismen skriker sig hes, dock ej i detta fall.
13 personer gillade det här.

barberaren 13 timmar ago som svar till Buxen

Präxis! Gudrun Schyman och de andra kacklande politiska kärringarna lyser med sin frånvaro. De har väl sitt på det torra, och är nöjda med sina politiska banor. Så att kanelbullar och mjölk och en jäkla massa svenska kronor ges till helt malplacerade invandrare är helt i linje med deras politiska arv. Som nu pengar och uppmuntran till kvinnofientliga islamister. Småflickor i påtvingade slöjor är lika sjukt som att kräva att alla feminister måste bära blöjor...
5 personer gillade det här.

eternit 14 timmar ago som svar till Buxen

HBTQXYZ-lobbyn verkar inte heller särskilt på hugget.
4 personer gillade det här.

Tretton 15 timmar ago

Flickorna ska ligga och knäböja bakom pojkarna när de ber. Det är för att säkerställa att ingen av pojkarna ska råka tappa besinningen och råka sätta på någon flickorna.

Tror ni mig inte?
Läs koranen.

I övrigt är det samma skit - som att du alltid ser muslimska män gå i grupp på stan och kärringarna svansar efter. Ett uttryck för överhöghet.
23 personer gillade det här.

TantElin58 13 timmar ago som svar till Tretton

Vid två olika tillfällen har muslimska män spottat efter mig, en medelålders kvinna, när jag haft bråttom och gått förbi dem på sta'n på trottoaren. Jag har direkt förstått att enligt dem är jag en kuff, dvs en andrarangs människa och dessutom kvinna dvs så låg i rang man bara kan vara enligt en muslimsk mans sätt att rangordna människor. Detta markerar en muslimsk man genom att föraktfullt spotta efter mig, eftersom jag enligt islam inte har rätt att gå förbi honom. Men jag känner inte bara föraktet från muslimska män. Jag har också mött samma sak från beslöjade muslimska kvinnor i min egen ålder som med tydligt förakt tittar på mig uppifrån och ner när jag en varm dag gått lättklädd och barbent.

Sådana upplevelser gör mig fullkomligt rasande

– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: