måndag 3 januari 2011

Islamofob? Ja, självklart! « Politiskt Inkorrekt

Islamofob? Ja, självklart! « Politiskt Inkorrekt: "Islamofob? Ja, självklart!

LÄSARBIDRAG Ett av de mest populära “buzzwords” i politiskt korrekta sammanhang är uttrycket islamofobi. Med gammelmedia i spetsen har man lyckats tillskriva detta ord en så laddad och negativ klang att människor gör karriärer, blir professorer och får sitta i allsköns morgonsoffor och debattprogram om man bara kastar ur sig detta ord tillräckligt mycket i tid och otid. Men vad innebär det egentligen att vara islamofob?

Om vi reflekterar över islamofobins bokstavliga innebörd så betyder det ”överdriven rädsla för Islam”. En rädsla alltså för religionen per se och inte för de människor, (läs: muslimer), som anser sig ha islam som livsåskådning. I annat fall hade man kallat det för muslimofobi. Så låt oss då fundera lite över vad det är som vi som blir kallade islamofober är rädda för?

Kan det vara det faktum att alla islamska stater i världen är icke-demokratiska och fullkomligt föraktar allt vad mänskliga fri- och rättigheter är? Är det för att det begåtts över 16 000 terrorattentat med dödlig utgång i denna religions namn, bara de senaste 9 åren? Är det för att vi tycker att de otvetydiga regler och lagar som denna religions heliga skrift anstiftar på mängder av sätt är kränkande mot kvinnor (vilket inte minst avspeglas i de kulturer där denna religion fått starkast fotfäste)?

Är det för att religionen förespråkar straff såsom piskrapp och stening för gärningar som i vår kultur inte ens betraktas som brott? Är det för att religionen är diskriminerande mot exempelvis homosexuella eller människor av annan trosuppfattning? För att vi ser terrorattentat i religionens namn utförda i vårt eget land? Eller är det rentutav så att vi tycker det känns obehagligt med en profet som halshugger hundratals människor med sitt egna svärd och som tar sig en 9-årig flicka som fru?

Är det för att till och med högt uppsatta, skriftlärda företrädare för religionen uttryckligen legitimerar våld mot kvinnor, vill förbjuda saker som dans och griskött, förespråkar dödsstraff för människor som konverterar samtidigt som de ofta är insyltade i terrornätverk vars enda mål är att ha ihjäl så många oskyldiga som möjligt?

Personligen tycker jag nog att det är allt ovan sammantaget. Förutom islamofobi har jag ett par andra fobier, till exempel araknofobi (spindelfobi) vilket är ganska irrationellt. I jämförelse måste jag dock säga att min fobi för islam logiskt sett ter sig fullkomligt rimlig och legitim. Det finns ingenting med denna religion som jag önskar få inflytande i mitt liv eller det land jag lever i.

Tvärtom kommer jag fobiskt (och förstås demokratiskt) att protestera mot all form av dess inflytande över mitt folk. Vill du då kalla mig islamofob – så är du hjärtligt välkommen! För mig är det bara en bekräftelse på att jag sett mig om i världen vad denna religion åstadkommit och gjort ett aktivt ställningstagande till att jag inte delar dess värderingar på något plan.

Avslutningsvis skulle jag vilja ställa en fråga till två av de flitigaste användarna av begreppet islamofobi, Jan Hjärpe och Mattias Gardell: Vilket islamskt land skulle du vilja att din bror, syster, dotter eller son växte upp i?

Leif B

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: