Höstens snabbt ökande varseltal för industrin är bara början, enligt Teknikföretagens nya konjunkturprognos. Personalneddragningarna fortsätter nästa år och då med ännu större kraft.
– Vi räknar med att antalet anställda minskar med två procent i år och med fyra procent nästa år, säger Teknikföretagens chefsekonom Anders Rune till SvD Näringsliv.
Översatt till faktiska tal handlar det om 6 000 färre anställda i år och dubbelt så många, 12 000, nästa år. Då väntas nedskärningarna också i allt högre grad omfatta tjänstemän. Hittills är det framför allt personal i produktionen som har blivit av med jobbet.
– Företagen tvingas trimma ner sin storlek och då måste också bemanningen på tjänstemannasidan minska. Idag har teknikföretagen fler tjänstemän än kollektivanställda. Bara det talar för att nedskärningarna även måste omfatta tjänstemännen, säger Anders Rune.
LÄS OCKSÅ: Färre anställda i teknikföretag framöver
Produktionen för teknikföretagen faller i år med tre procent och med lika mycket nästa år. Bakom ligger framför allt krisen i Europa som leder till en kraftigt minskad efterfrågan. Europa betyder i särklass mest för exporten.
Industrin har känt av krisen en längre tid. Antalet anställda började minska redan i slutet av 2011. Till att börja med har det varit tillfälligt anställda och inhyrd personal som fått gå. I höst har också antalet varsel för fast anställda ökat kraftigt.
– Många företag har nu tömt ut resurserna i den flexibilitet de haft i form av visstidsanställda och bemanningsbolag. Vår tolkning av de ökande varslen är att företagen inte räknar med att det blir någon ljusning i konjunkturen varken de närmaste sex månaderna eller längre fram. Då måste kostnaderna kapas, säger Anders Rune.
LÄS OCKSÅ: Varselvågen en utmaning för Reinfeldt
Det är en lång och utdragen lågkonjunktur som väntar, enligt Teknikföretagen. Och risken finns att ännu fler industrijobb än i dagens prognos kommer att försvinna.
– Risken för att det blir ännu större neddragningar är uppenbar. Det ligger i farans riktning, eftersom vi räknar med en minskning av produktionen med sex procent och en lika stor nedgång av antalet anställda. Det ger en produktivitet på plus minus noll och det kan inget företag leva med, säger Anders Rune.
Teknikföretagen är den största arbetsgivar- och branschorganisationen inom industrin med över 3 500 medlemsföretag. De ligger nu i startgroparna inför nästa avtalsrörelse, startskottet för industrin går strax före jul. Men dagens mörka prognos har ingen koppling till den kommande lönerörelsen, försäkrar Anders Rune.
– Konjunkturer går upp och ned oavsett om det är avtalsrörelse eller inte. Det påverkar inte våra prognoser, det är bara att titta på vad vi sade inför förra gången, säger han.
Även livsmedelsindustrin levererar en mörk bild i en ny konjunkturbarometer. Sysselsättningsläget är nu lika illa som under finanskrisen 2008, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsindustrin.
LÄS OCKSÅ: Varselvågen sprider sig över Sverige
Antalet varsel ökade med 130 procent under de första nio månaderna i år jämfört med motsvarande period 2011.
– Vi ser en tilltagande varselvåg inom livsmedelsindustrin och nästa år väntas bli fortsatt dystert. Utfallet av den kommande avtalsrörelsen blir oerhört avgörande för företagens möjligheter att behålla antalet anställda, säger Livsmedelsföretagens vd Marie Söderqvist i en kommentar.

Populära quiz på nliv.se:

Quiz: Telia och skandalerna

Vad kan du om världens valutor?

Har du koll på snabbmatskedjorna?

Har du koll på svenska finansministrar?

Kan du räkna med procent?

Känner du igen kända reklamslogans?