måndag 26 november 2012

En Migga innifrån Migrationsverket.Migga_X 
Jag jobbar på Migrationsverket, och min utblick är dyster. För mig är det uppenbart att vårt lands myndigheter mycket snart inte kommer kunna hantera fler nyanlända invandrare på ett rimligt sätt. Kommer det 64000 nästa år, som prognosen säger, börjar det närma sig samhällsfarliga nivåer.

När ni SSU:are går ut på det här sättet och "tar fighten" försvårar ni en seriös debatt kring migrations- och integrationsfrågor. Genom att få det till att handla om näthat och rasism gör ni bara er trovärdighet ännu lägre och visar att ni inte har förstått vad problemet egentligen handlar om.
Enligt min mening handlar den stundtals hårda debatten på nätet om att det sitter många där ute i stugorna som är genuint bekymrade över vad som sker med det samhälle man vuxit upp i och värnar om. Att kalla detta för rasism och näthat är helt enkelt felaktigt och missar målet fullständigt. Folks ibland vulgära sätt att att uttrycka sig speglar väl snarare en uppdämd ilska. En ilska som bara kan uttryckas anonymt eftersom ni politiker och andra makthavare skapat ett samhälle där all kritik av invandring (officiellt) betraktas som rasistiskt.
Så nu skulle jag vilja ha svar från några nätfighters hur SSU tänker sig att vi ska hantera den flodvåg av människor från främmande länder som förväntas komma de närmsta åren. Vad är er lösning på detta? Finns ett stopp av anhöriginvandring ens på kartan? Att vi inte kan stoppa personer som omfattas av Genevekonventionen är jag medveten om, men om det skulle vara nödvändigt för att samhället inte kan ge boende och uppehälle åt dessa personer, skulle ni vara beredda att vidta de åtgärder som krävs? Kort sagt, vad är er handlingsplan vid en situation som vi nu ser, med hundratusentals människor som inte har någonstans att bo?

Inga kommentarer: