Sverige är det enda EU-land där det är förbjudet att avliva djur utan föregående bedövning, vilket sker med slaktmask eller elchocker. I övriga EU är det lagligt att skära strupen av fullt medvetna djur och låta dem förblöda.
Det halalkött som tillverkas i Sverige kommer från bedövade kor och lamm, vilket accepteras av det stora flertalet muslimska konsumenter.
Men ute i Europa har den växande marknaden för halal- och kosherslaktade charkvaror skapat en stor överproduktion av kött från obedövade djur som lidit och känt ångest i ett utdraget dödsförlopp. I flera stora producentländer slaktas nästan alla får och lamm, och upp till var sjätte ko, nu utan bedövning.
Till det kommer att hela bakdelen av kosherslaktade djur anses oren av troende judar och därför avyttras som vanligt kött.
Branschens företrädare varnar för att detta importkött med största sannolikhet och i betydande omfattning letar sig in i svenska butiker och matsalar utan att vare sig säljare eller konsumenter informeras med någon märkning.
–Det är alldeles uppenbart att det är på det viset. Marknaden styr och för att inte få brist på rituellt slaktat kött kan slakterier i andra länder överproducera. Sedan säljs det som vanligt kött, säger Åke Rutegård som är vd för branschens egen organisation, Kött och charkföretagen, KCF.
När SvD ringde runt till landets största charkgrossister inom handel och storkök kunde ingen redovisa avtalstexter eller kontrollrapporter som garanterar att kött från djur som plågats vid slakten inte når konsumenterna. Bland dessa fanns Ica, Coop, Axfood och stora cateringgrossister som Servera och Martin Olsson.
–Obedövad slakt är kvalificerat djurplågeri. Jag vet för jag är en av få svenska veterinärer som jobbat på ett slakteri i Nordafrika som använde metoden, säger Åke Rutegård.
Han beskriver hur obedövade kor stängs in i en ställning som mest liknar en torktumlare, vänds upp-och-ned på ett för kor helt onaturligt och plågsamt sätt, för att slutligen få strupen avskuren.
–Det är inget litet snitt, som en del försöker göra gällande. Det handlar om ett jättestort operativt ingrepp utan bedövning. I alla andra sammanhang skulle jag som veterinär omedelbart bli fråntagen min legitimation om jag gjorde något liknande.
Trots att nerver, artärer, mat- och luftstrupe skärs av kan djuret vara vid medvetande flera minuter. Kniven når inte två stora artärer bakom halskotpelaren som fortsätter att pumpa upp blod i djurets hjärna.
En fransk kartläggning visade att det tog upp till elva minuter innan djuret dött av blodförlust. I genomsnitt tog det 4–5 minuter.
–Man kan se på ögonens rörelser att djuret är vid medvetande. Ofta försöker de råma, men kan inte då luftstrupen är av. Har man sett det så är det inte något man glömmer, säger Åke Rutegård.
Eurogroup for animals har huvudkontor i Bryssel och är en ansedd samtalspart till EU-kommissionen i djurskyddsfrågor. Michel Courat, som följt frågan i många år, säger att det är ett mycket stort djurskyddsproblem och han vill att konsumenterna ska informeras om hur djuret slaktats.
–Konsumenterna har rätt att veta. Det finns en risk i alla europeiska länder att det till synes helt vanliga kött som säljs i butiken kommer från obedövade djur, säger Michel Courat.
Myndigheterna för ingen löpande statistik men franska siffror visar att upp till 80 procent av lammen och 15 procent av korna slaktas utan bedövning. I Belgien uppskattas andelen obedövade får och lamm till 90 procent av veterinärer, och i Irland 50 procent.
Michel Courat bedömer även att en tredjedel av de brittiska fåren slaktas obedövade. En del slakterier, även på Irland, tycker att det är för dyrt med dubbla produktionslinjer och slaktar alla djur utan bedövning.
– Siffrorna är mycket oroande. Efterfrågan på rituellt slaktat kött växer både i Europa och på exportmarknader. Det handlar om miljoner djur varje år.
Michel Courat oroas även över att veterinärer allt mer sällan får delta vid slakten i flera EU-länder. När tempot skruvas upp i slakterierna – ofta slaktas ett djur i minuten vid de stora anläggningarna – hinner djuren ofta inte dö innan de släpps lösa.
Följden är att djuren matas vidare längs det löpande bandet eller helt enkelt vinglar runt på golvet i dödskamp.
–Den här typen av problem kan uppstå även vid konventionell slakt. Det är inte ovanligt att bedövningen missar. Om en veterinär finns på plats tar han ansvar för att avsluta djurets lidande, säger Michel Courat.
Namir Zetali är en av grundarna till Qibbla Halal Kött AB i Stockholm som marknadsför rituellt slaktat lamm och nötkött till hela Skandinavien. Allt kött kommer från djur som slaktas i Sverige efter bedövning, på ett sätt som uppfyller den svenska djurskyddslagen.
–Det finns inget likhetstecken mellan halal och att djuret inte får bedövas. Det är ett ytterlighetstänkande som inte speglar det stora flertalet muslimer.
–Det finns en stor marknad utomlands för billigt kött från obedövade djur. Jag skulle kunna göra en jätteaffär på att köpa in sådant kött, men det vore dubbelmoral.
SvD:s rundringning till landets största grossister visar att dessa ofta har en allmän policy om att följa svenska djurskyddsregler. Detta speglas dock inte i tvingande klausuler i avtalen med leverantörer av importerat kött.
Eftersom obedövad slakt är tillåten överallt i EU, utom i Sverige, passerar detta utan anmärkning vid den vanliga kvalitetskontrollen.
–Vi förlitar oss på den kontroll som finns i respektive land och ibland gör vi egna inspektioner, men det är inte så ofta. Och jag vet att detta gäller för alla svenska kedjor, säger Torbjörn Lithell, affäsområdeschef för kött vid Axfood.
–Det här är en väldigt känslig fråga. Vi försöker att köpa från länder vi litar på. Skulle vi få veta att något av vårt kött har den här bakgrunden skulle vi omedelbart sluta göra affärer med den leverantören.
Visa mer