söndag 27 oktober 2013

SKANDAL Socialdemokraterna vill tillåta obedövad halalslakt!! Skära halspulsåderna av djur!!

Känner djur smärta? Känner djur rädsla? Känner djur ångest? Kan djur ha dödsångest??

Halalmärkt kött i Sverige, inte slaktat efter muslimska regler:
(Några enskilda riksdagsledamöter – bland dem Lars Leijonborg (fp) och Joe Frans (s) – har motionerat om att tillåta halal- och koscherslakt, i religionsfrihetens namn. Senaste motionen lades av Fredrik Malm (fp), efter valet i höstas.)


I traditionell muslimsk halalslakt får man inte bedöva djuret före snittet, varken med el eller bultpistol. Djuret ska vara vänt mot Mecka. Slaktaren ska ha ögonkontakt med djuret. Ett djur ska inte kunna se ett annat djur dö

De kristna socialdemokraterna i Broderskapsrörelsen är en av få politiska krafter som slåss för muslimers och judars rätt att få äta svenskt halal- och koscherkött.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) är inne på samma spår. DO har velat se en lagändring sedan förste DO Peter Nobels tid på 80-talet. Juristen Jamal Nijim på DO anser att det svenska förbudet mot halal- och koscherslakt är diskriminerande.

– Ska Sverige fortsätta att vara ett demokratiskt land måste vi värna minoriteters rättigheter. Det här är en sådan fråga, säger Jamal Nijim.
Men trots DO:s påtryckningar händer inget. Utredningarna i ämnet samlar damm i regeringens arkiv. Fler lär det bli. Frågan är känslig, och det är frestande för politiker att tillsätta ännu en utredning, hellre än att ta definitiv ställning.

Några enskilda riksdagsledamöter – bland dem Lars Leijonborg (fp) och Joe Frans (s) – har motionerat om att tillåta halal- och koscherslakt, i religionsfrihetens namn. Senaste motionen lades av Fredrik Malm (fp), efter valet i höstas. 


www.sydsvenskan.se/malmo/halalmarkt-kott-inte.../

Inga kommentarer: