torsdag 24 oktober 2013

! Inget djurplågerislaktat i Trelleborgs kommun !


Efter många års kämpande (4 år), med återremisser, lobbyverksamhet, retorik på den högre nivån, så fick jag igenom mitt tillägg i Trelleborgs kommuns kostpolicy. Tillägget lyder: ”Kött från djur som slaktats med religiösa slaktmetoder, halal samt kosher, får ej serveras i kommunens verksamhet.”
Kostpolicyn antogs på kommunfullmäktiges möte 2013-09-23.

Beslutet har, eftersom protokollet/beslutet vunnit laga kraft, nu implementerats.
I dag var jag på Servicenämndens arbetsutskottsmöte. En av punkterna på dagordningen löd: Information om livsmedel. Ärendebeskrivning. Kostchefen informerar om hur måltidsservice hanterar produkter med halalmärkning.
Dokumentet som delades ut på mötet hade följande text: ”I vår nya kostpolicy står att vi inte ska erbjuda kött och kyckling med religiösa slaktmetoder, vilket innebär att 10 av våra produkter (framförallt Kronfågels danska märken; Ivars, Danpo och Chicky world samt top table) måste bort från vårt anbud så att de inte råkas beställas av misstag. Vi vill inte heller ha ersättningsprodukter som har halal-märkningen då vi måste skicka tillbaks dem.
Bifogar en lista över vilka produkter som måste bort (de rödmärkta) omedelbart, vissa av dessa måste ersättas, med samma kravspec som på de produkter som försvinner. Hittar Menigo inte ersättningsprodukter med samma kravspecifikation vi hade i grundutbudet kommer diskussion att föras med grossist.”
Jag är nöjd ikväll! Många års slit har resulterat i att färre djur kommer att plågas till döds.
Men mycket arbete kvarstår, i resten av Sverige! I Europa! Och på jorden!!
Per Klarberg

Inga kommentarer: