torsdag 24 oktober 2013

Djurplågerislaktat ?!

SvD:s rundringning till landets största grossister visar att dessa ofta har en allmän policy om att följa svenska djurskyddsregler. Detta speglas dock inte i tvingande klausuler i avtalen med leverantörer av importerat kött.
Eftersom obedövad slakt är tillåten överallt i EU, utom i Sverige, passerar detta utan anmärkning vid den vanliga kvalitetskontrollen.
–Vi förlitar oss på den kontroll som finns i respektive land och ibland gör vi egna inspektioner, men det är inte så ofta. Och jag vet att detta gäller för alla svenska kedjor, säger Torbjörn Lithell, affäsområdeschef för kött vid Axfood.
–Det här är en väldigt känslig fråga. Vi försöker att köpa från länder vi litar på. Skulle vi få veta att något av vårt kött har den här bakgrunden skulle vi omedelbart sluta göra affärer med den leverantören.
Visa mer 
Olika slaktmetoder
Stående: Djuret drivs in i en bur med rörliga väggar och en hållare under buken. Huvudet sticker ut genom ett hål och vilar i en hållare. Då den höjs blottas strupen som skärs av med kniv.
Liggande: Se grafiken ovan.
Post-cut-stunning: Strupen skärs av då djuret är vid medvetande men lidandet begränsas av att djuret bedövas efter cirka 30 sekunders blödande.
Pre-cut-stunning: Djuret bedövas med slaktmask eller elchock innan strupen skärs av. Obligatoriskt i Sverige.

Rituell slakt

Skäktning innebär att djuret dödas genom att strupen skärs av med en vass kniv och förblöder utan föregående bedövning med bultpistol eller elchock.

Metoder för skäktning: shehita som används av judar och benämns kosherslakt, och dhabiha som används av muslimer och benämns halalslakt. Kött från djur som inte slaktats enligt ritualen anses orent.

Ritualerna för halal- och kosherslakt innebär att djuret ska vara friskt och hanteras på ett hygieniskt sätt. Enligt muslimsk tradition är det viktigt att allt blod pumpas ur kroppen med hjälp av djurets egna hjärtslag.

Inga kommentarer: