fredag 30 augusti 2013

Jan Forsman jobbade 7 år i muslimska länder:

Jan Forsman och sitter i styrelsen för SD Sigtuna. 
SD Sigtuna skriver:
Jag har jobbat under ca 7 år i länder som styrts av Islamsk religion och därmed lag. Allt för många i dessa länder har talat om för mig att Islams mål är att hela världen skall Islamiseras. Förmodlingen inte i morgon, men detta är Islams framtida strävan. Koranen får, och kan inte ändras, så vad är då förutsättningarna för att våra efterlevande får fortsätta leva i det demokratiska samhälle vi har nu. För det har vi väl, eller…?
Menar du att muslimer försöker ta över Sverige?
-Asså, ja du läser säkert själv en massa? Jag får ju den tanken att asså, de vill ju inte alls ha vårat styrelsesätt. Det är ju väldigt många som vill ha sharialagar. De vill lixom bestämma. För mig är det lite otäckt om man tittar på utvecklingen och oftast har de ju många barn och sådär. De blir ju fler och fler procentuellt sätt.
Vad är det du ser som otäckt och ett hot? 
-Ja när de är få då är de fogliga och går att diskutera saker med, men när de blir många så börjar de kräva saker. När de blir ännu fler vill de ta över. Det är något jag läst.
Var läser du det någonstans? 
-Olika sidor på internet.
Har muslimer ett syfte med att föda många barn? 
-Jag vet inte. Det kanske har med deras religion att göra, att de inte använder skydd. Svenska kvinnor skyddar sig mycket mer.
Men om vi förutsätter att du har rätt och att muslimer är ett hot. Vad ska vi då göra för att stoppa muslimernas frammarsch?
-Jag vet inte. Sverigedemokraterna vill ju stoppa massinvandringen och jag är nog emot att det kommer hit för många muslimer, eller jag menar invandrare. Det vill Sverigedemokraterna också. Det blir ju mycket kulturkrockar.
-Det är svårt när kulturer krockar. Det finns en nolltolerans mot all form av rasism inom SD. Det står jag för, sen så kan det hända att man gör någon miss. Jag anser inte att olika människor ska behandlas olika, men i det politiska ser jag faran med om de blir för många. Det blir för stort muslimskt inflytande.


Inga kommentarer: