lördag 14 december 2013

Journalister mår dåligt ?

Dagens hyckleri: Expressenjournalister mår dåligt


"Man måste förstå att om man går upp på en redaktion och hotar om att någon ska sluta skriva, så är det ett hot mot demokratin. Det är inte så man ska hantera åsiktsskillnader i ett demokratiskt samhälle."

Ja, även journalistförbundets ordförande
bor på Södermalm

Detta säger journalistförbudets ordförande Jonas Nordling, med anledning av att Expressens lokaler i Göteborg har fått ett besök av Swedish Defence Leagues Kamil Ryba. Han uttalade sig hotfullt och kastade ett ägg.

Nej, vi trodde inte heller att det var så en demokratisk debatt skulle föras, men nu har Expressen genomfört ett paradigmskifte, där den som inte gör något mer än att lämna en kommentar på en misshaglig nyhetssida skall hängas ut och besökas i hemmet. Det, om något, är ett hot mot demokratin, som i och för sig varit satt på undantag i Sverige en längre tid. Jag har alltid förkastat hot mot journalister, men vad trodde ni skulle hända när ni trappade upp konflikten? Om Jim Olsson kan letas upp i hemmet och hängas ut, kan självklart vilken journalist som helst också letas upp. Varför är det fantastiskt fint att Expressens Jimmy Fredriksson ställer folk till svars i deras hem, men fruktansvärt om någon besöker er egen redaktion?

Jeanette Gustafsdotter med
andra välkända demokratihatare

Hyckleriet fortsätter även från Jeanette Gustafsdotter, vd för Utgivarna, och bosatt en tvärgata bort från Jonas Nordling på Södermalm:

"Spontant blir jag oerhört upprörd och arg. Det här gör mig ännu mer övertygad om att vi måste fortsätta granska de här fenomenen. Det är ett väldigt långt steg från att publicera något till att fysiskt komma in på en redaktion och hota någon. Det här är ett väldigt tydligt hot."

Men Jeanette, nu var det ju inte så att ni bara "publicerade något". Ni kom fysiskt till människors hem, filmade dem och la upp det på era sidor, som läses av miljoner. Det är ett oerhört mycket större hot än vad Kamil Ryba presenterade, särskilt som de personer ni hängt ut i många fall redan har förlorat sina arbeten och blivit hotade.

Hennes granne Jonas Nordlings självömkan och grandiosa självbild visas ännu en gång:

"Det är viktigt att polisen tar det här på allvar, att man visar att man står upp för journalistiken."

Om ni med "journalistik" menar kartläggning och trakasserier mot vanliga människor, med hjälp av vänsterextrema våldsorganisationer, ser jag inte varför någon normal människa skulle vilja stå upp för den. GTs Frida Boisen använder samma tema, men får till och med in "det fria ordet":

"Hot mot GT:s redaktion och våra journalister är självklart helt oacceptabelt och är i förlängningen ett hot mot demokratin och det fria ordet." 

Frida Boisen

Chefredaktör Thomas Mattssons nonsens om att det inte skulle handla om åsiktsregistrering fortsätter:

"Det är trams, men kanske just en sådan lögn som utlöser exempelvis hotet i Göteborg. Jag förstår att vissa krafter vill sprida myter, men varför skulle en nyhetsredaktion vilja sammanställa vad tusentals människor tycker? Våra medarbetare har fokuserat på den lilla, lilla grupp som är centrala i näthatandet - kom ihåg att exempelvis hets mot folkgrupp är olagligt även på Internet.

Det finns cirka 55 000 användarkonton att förhålla sig till här och Expressen har avslöjat endast ett 15-tal personer, och det med samma självklarhet som vi och alla andra medier skulle försöka granska den lilla, lilla grupp som skulle vara tongivande om cirka 55 000 maskerade människor marscherade genom Stockholm med samma texter på sina plakat som det som nu står på dessa hatsajter."

Man kan verkligen undra varför en nyhetsredaktion vill kartlägga 55 000 nätkommentatorer, men i Sverige är det inte helt förvånande. Resten av resonemanget berör någonting intressant, som jag inte sett någon reagera inför, nämligen hur urvalet har gått till. Ur dessa 55 000 personer har Expressen valt att hänga ut just 15 personer. Vem har rätt att göra det urvalet? Varför skulle inte person 16 och 17 förlora sina arbeten och hotas? Jag är helt övertygad om att det bland dessa 55 000 fanns en hel del socialdemokrater och moderater, men ändå blev endast sverigedemokrater uthängda. Nej, Thomas Mattsson, det är helt uppenbart att det handlar om åsikter och inte några storslagna principer.

Det är ni medier som ständigt har trappat upp dessa motsättningar och den polarisering som ni nu beklagar, när den drabbar er själva. Trodde ni att år av förtiganden, lögner och svartmålning bara skulle passera, utan följdverkningar? När ni nu tagit ännu ett steg, genom uthängning och hembesök, kommer upprörda människor givetvis få tanken att även journalister kan besökas. Det är inte en utveckling jag vill se, men det är ni själva som skapat den. Nästa gång kanske det inte blir ett ägg, utan en tankbil fullastad med gödningsmedel. Är det verkligen ett samhälle vi vill ha?

Expressen
Inga kommentarer: