lördag 9 mars 2013

Svårt cancersjuka Tilda, 4 år, nekades hemsjukvård

Svårt cancersjuka Tilda, 4 år, nekades hemsjukvård i livets slutskede

PRIORITERINGAR Det som inte får hända hände ändå familjen Stålhandske i Värmland. Dottern Tilda drabbades av obotlig cancer när hon bara var drygt två år gammal. De sista veckorna i Tildas liv ville föräldrarna att hon skulle få tillbringa i det trygga hemmet och inte på sjukhus. Tilda nekades då helt hjälp med hemsjukvård. Samtidigt som man gick igenom det fruktansvärda att förlora ett barn i cancer tvingades föräldrarna slåss mot en sjukvård som lämnade familjen i sticket.
Det har väl knappast undgått någon att något är allvarligt fel i svensk sjukvård. Gamla, sjuka och senildementa lämnas utan tilllsyn, dör av uttrorkning, får ligga i nedkissade blöjor och med sår som det går mask i. Akutmottagningarna är underdimensionerade och svårt sjuka får ligga i gångar och sköljrum och vänta i många timmar på att få träffa en läkare. Vårdavdelningar stängs, personal sägs upp, arbetsscheman försämras och lönerna sänks. Och nu visar det sig att inte ens döende cancersjuka barn får den vård de har rätt till i livets slutskede.
Överallt råder sparbeting i den svenska vården och omsorgen – utom på ett område där i stället kassakistan är bottenlös. Beslut om gratis vård till alla illegala invandrare tas utan att ens en kostnadskalkyl har gjorts. Boenden för unga vuxna gruppkommande ankare (s k ensamkommande flyktingbarn) växer upp som svampar ur marken och bemannas med fler personal än boende. Om något av “barnen” slår sönder boendet och råkar skada sig själv får han dygnet runt-vård i barnpsykiatrin, BUP. Fyraåriga svenska Tilda – ett riktigt barn – fick inte ens en riktig vård när hon låg döende i cancer. Så ser vårdprioriteringarna ut i Sverige 2013. Så fördelar politikerna dina skattepengar.
Just den palliativa vården för barn är svårt eftersatt i Sverige. Det enda parti som lagt konkreta och kraftfulla förslag på att åtgärda detta är Sverigedemokraterna. Se presskonferens om det HÄR (vid ca 06:30).

Inga kommentarer: