tisdag 5 mars 2013

SSU avdelning hyllar Stalin.

SSU Södra Älvsborg inspireras av massmördarna Mao och Stalin

BLODRÖDA SOCIALDEMOKRATER Gustaf Kasselstrand, ordförande SDU, har hittat ett litet scoop. Vi lägger in några delar här, resten får ni läsa på SDUs sida.
Kasselstrand skriver:
Jag trillade över årsmöteshandlingarna till SSU Södra Älvsborgs distriktsårskonferens som ägde rum 22-24 februari. Det visar sig att distriktsstyrelsen öppet hyllar de kommunistiska massmördarna Josef Stalin och Vladimir Lenin. Nedan finner du distriktsstyrelsens svar på en motion som handlar om att demokratisera distriktsorganet Rödluvan.
Skärmdump

Wiki om Mao Zedong
“Det stora språnget” och “Kulturrevolutionen” kom att kosta oerhörda mängder människoliv. Hur många människor som fick sätta livet till under dessa processer är svårt att bedöma från det förr så stängda Kina. Till skillnad från till exempel Pol Pots Kampuchea (dvs Kambodja) och Hitlers tyska “tredje rike” förlorade Kina inget krig, varför den exakta omfattningen av Maos brott mot mänskligheten är mycket svårare att ange i siffror, än för Pol Pot och Adolf Hitler. Men de dödade räknas åtminstone i miljoner. Vissa källor anger så många som 70 miljoner mördade, avrättade eller avsiktligt ihjälsvultna. Ett land som länge hade god insyn i maoismens Kina var Sovjetunionen, och den 7 april 1969 meddelade Moskvaradion genom nyhetsbyrån TASS att sammanlagt 26,3 miljoner människor “avlivats” på order av Mao under de 20 åren 1945 till 1965
Wiki om Josef Stalin
I dag är det fortfarande omtvistat hur många som egentligen fallit offer för de avrättningar, deporteringar och hungersnöd som förekom under Stalins tid i Sovjetunionen under 1924-1953. Efter Sovjetunionens kollaps 1991 har hemliga arkiv gjorts tillgängliga. Det finns inga officiellt fastställda siffror men flera forskare är överens om att minst 10 000 000 människor dog en onaturlig död i Sovjetunionen, som således är orsakat av statlig repression.
Det finns forskare som hävdar att Stalins repression ligger på runt 4 miljoner offer, andra menar istället att siffrorna är betydligt högre än så. Till exempel den ryske författaren Vadim Erlikma har bland annat gjort följande uppställning: avrättningar 1,5 miljoner, gulag 5 miljoner, deporteringar 1,7 miljoner (av totalt 7,5 miljoner deporterade), och ytterligare 1 miljoner tyska krigsfångar och civila, sammanlagt runt 9 miljoner offer.
En del västhistoriker, som R J Rummel, har kommit fram till siffror mellan 60 och 70 miljoner döda. Men detta har av många ansetts i överkant och har heller inte kunnat bestyrkas med det arkivmaterial som finns. De tidigare hemliga arkiv som finns tillgängliga, och som fortfarande ofta har starkt begränsad öppenhet, menar somliga inte är tillförlitliga, eftersom hemlighetsmakeri, falsarier, brister i dokumentationen och förlust av dokument under andra världskriget kan hindra alla som vill ställa upp tillförlitliga siffror. Den omstridde forskaren Robert Conquest har angett siffror på mellan 20 och 30 miljoner dödsoffer, siffror som ställts upp innan Sovjetunionen upplöstes, delvis inman Solzjenitsyns GULAG-arkipelagen publicerades.

Inga kommentarer: