lördag 9 mars 2013

Kultukrockar skapar kriser.

Kulturkrockar skapar kriser

Text: Cecilia Isberg
Publicerad 8 mars 2013 10.00 Uppdaterad 8 mars 2013 10.00
Större eller mindre text Share on email Share on print
Kristianstad.
När hederskulturen hemifrån krockar med det svenska samhället skapas identitetskriser och utanförskap. När vi inte vågar prata växer klyftorna. När ingen förståelse finns frodas främlingsfientligheten.
– För att förebygga måste vi jobba brett, säger föreläsaren Eva Ohlsson.
I det svenska samhället frodas individualismen, och det är ”staten” eller samhället som sätter riktlinjerna.
I andra kulturer, framför allt de med hederskultur, är det istället familjen och religionen som står i centrum. Skillnaderna är många, och vid första anblicken väldigt stora.
Som kraven på kyskhet före giftermål och att äktenskapet är ett gemensamt, inte individuellt, beslut i hederskulturer, eller som att den svenska föreställningsvärlden bygger på vetenskap och inte på magi.
– Vi måste börja prata om olikheterna, börja diskutera. Först då inser vi likheterna, säger Eva Ohlsson från Halmstad som via ungdomsprojektet Skruv kommit in på ett arbete mot hedersrelaterat våld, tvångsgifte och integrationsfrågor.
Barnen tvingas välja
För vad händer med de unga när de kommer till Sverige, har en kultur hemma som utgår från familjen – och sedan i skolan får lära sig att det är samhället som sätter riktlinjerna. Vilket ben ska man stå på? Hur landar man rätt, utan att det slutar i totalt utanförskap där man inte tillhör något alls, och tappar sin identitet?
– Någonstans tvingas barnen välja vilken kultur de vill tillhöra, det går inte att vara i båda. Ska man anpassa sig till den svenska synen och därmed gå emot familjen, eller tvärt om? Det finns de som lär sig pendla mellan kulturerna, men risken är att de hamnar i ett nät av lögner, säger Eva Ohlsson, som menar att man kan jobba förebyggande på ett brett plan, involvera allt från SFI till förskola, grundskola och gymnasium.
Små isolerade öar
Men det räcker inte med att informera om hur allt funkar i Sverige, man behöver komma djupare än så för att skapa insikt och förhindra att familjerna hamnar vilse i en ny kultur och blir som små egna isolerade öar.
– Man är rädd att prata om de här frågorna, för att då börjar det snackas om rasism. Men vi måste våga börja diskutera, för att bryta utanförskapet. Så länge vi tiger kan partier som Sverigedemokraterna plocka billiga poäng, säger Eva Ohlsson.
Del i volontärprojekt
Närmare 100 personer – från SFI, Arbetsförmedlingen, polisen, kommunala förvaltningen arbete och välfärd, förskolan, skolan med flera – hade samlats i Heliga Trefaldighets församlingshem i Kristianstad för att lyssna på Eva Ohlssons tre timmar långa föreläsning.
Föreläsningen är en del i det volontärprojekt som pågår i församlingens diakonigrupp. Under två terminer har 25 volontärer jobbat med projektet ”Ny i Sverige”, som bland annat inneburit studiebesök och samarbetet med såväl SFI som arbetsförmedlingen.
Träna svenska
– Syftet är att öka kunskapen och förståelsen, det är lätt att det byggs upp fördomar mellan kulturerna, säger diakonen Anette Danielsson.
Tillsammans med Arbetsförmedlingen ska en grupp för kvinnor från andra länder startas, ett erbjudande om en mötesplats där man kan träna svenska och kanske får en möjlighet att komma närmare det svenska samhället.
Men i och med att det sker i kyrkans regi, finns det inte ens risk att muslimska kvinnor inte vill komma, eftersom det är ”fel” religion?
– Vi kommer inte att prata tro, om det inte är något som specifikt tas upp – många muslimer är öppna för trossamtal, även om det inte är samma religion så delar vi ändå erfarenheten av tro. Men det här handlar inte om ett religionsperspektiv, utan om medmänsklighet, säger Anette Danielsson.
Större eller mindre text Share on email Share on print

Inga kommentarer: