måndag 14 juli 2014

"Sverige den bästa islamiska staten"


Adly Abu Hajarhar hotats flera gånger på grund av sitt arbete, men han står fast vid sin övertygelse: – Ingen ska behöva vara gift av tvång.

skånskan.se

"Sverige den bästa islamiska staten"

4 MARS 2009 00.09 (UPPDATERAD 5 mars 06.26)
– Den bästa islamiska staten är Sverige! Säger kommunpolitikern och imamen Adly Abu Hajal (M). Alla viktiga, grundläggande principer finns här.
Som imam kan han skriva brev till oroliga föräldrar som inte vill se sitt barn sova ihop med någon innan giftermålet.
- Jag kallar det att vara pojkvän och flickvän på muslimskt vis, säger han.
De lovar att gifta sig och föräldrarna kan andas ut. Om paret ångrar sig så är det inte mer med det. Då får de göra slut helt enkelt.

I ett litet
tegelhus i Fosie bor den moderata politikern från Palestina, som använder sig av sharia- lagarna för att lösa relationstvister. Adly Abu Hajal är övertygad om att den västerländska liberalismen är den bästa grunden för en fri religionsutövning. Därför använder han sig av sin roll som imam när människors religiösa tolkningar krockat med verkligheten.
Själv menar han att islam måste tolkas både tidsenligt och i överensstämmelse med de lagar som gäller där man befinner sig.

Sharialagar har i Norden fått dåligt rykte. De kopplas ofta samman med fundamentalistiska islamister, som genom att införa sharialagar vill skapa ett strängt religiöst samhälle.
Men allt beror på hur man tolkar dem, enligt Adly Abu Hajal. Han ser inga problem i att kombinera svenska lagar och regler med islam.
– Sharia har tre nivåer. Den personliga, den familjära och den allmänna. Den allmänna lagen måste gälla för alla, därför är svensk lag sharia i Sverige. Är man inte överens med den så varsågod – kämpa! Alla har rätt att försöka få igenom en lagändring.
Du säger att det bästa landet för islam är Sverige, men hur ser du som moderat på en stat som är så präglat av socialdemokrati?
- Jag är liberalkonservativ. Inte helt konservativ, och inte helt liberal. Dessutom lägger jag stor vikt vid sociala frågor, så man kan säga att jag är i mitten.

Adly Abu Hajals
arbete som imam har först och främst handlat om skilsmässofrågor. Det beror på att få imamer vill döma till kvinnornas fördel, så de kommer till honom.
När ett par som har gift sig på muslimskt sätt, senare skiljer sig i Sverige, slår tingsrätten fast att skilsmässan är ett faktum. Vad domstolen inte bryr sig om är det kontrakt som muslimska par upprättar vid giftermålet.

Kontraktet innehåller
en överenskommelse om en summa pengar eller en gåva, som ska betalas ut till kvinnan ifall paret skiljs.
Därför är mannen inte alltid särskilt intresserad av att skilja sig muslimskt, trots att tingsrättens dom ligger fast.
Så länge det inte finns något intyg från en imam om skilsmässan, behöver inga pengar betalas ut, men kvinnan kan heller inte gifta om sig och en rad andra problem uppstår i kontakten med hemlandet och inom det egna nätverket i Sverige.

Adly Abu Hajal
visar en stor samling pärmar i sin bokhylla från tjugo års arbete med liknande fall.
Det rör sig om dokument från hundratals tvister som arkiverats tillsammans med de brev från polisen, socialtjänsten och privatpersoner från hela Sverige som tagit kontakt för att be om hjälp. Problemet är med andra ord välkänt.
Björn Serrander, rådman på Malmö tingsrätt, menar också att man länge känt till att muslimska skilsmässor får genomgå dubbla processer.
– Men det är väl som det är med det, säger Björn Serrander.
Är det någonting som tingsrätten ska se över?
– Nej, så vitt jag vet finns det ingen diskussion i den här frågan.

Inga kommentarer: