tisdag 18 november 2014

Utomeuropeisk invandring enorm kostnad för England.

Invandring från utanför Europa inte ens lönsam i Storbrittanien

Det senaste numret av The Economic Journal är ett temanummer om invandring, med en studie om Storbritannien och en om Norge. Dustmann och Frattini undersöker huruvida invandring till Storbritannien har varit lönsam eller inte. De delar in invandrare i de från EU och de från utanför EU. De studerar alla invandrare i landet mellan 1995-2011 men särredovisar även siffror för invandrare som kom under perioden 2001-2011 separat. Slutsatsen är att invandring från EU har varit lönsam medan den från utanför EU har utgjort en nettokostnad: “immigrants from EEA countries made a positive contribution over that period of more than £4 billion, while those from non-EEA countries made a negative contribution of £118 billion
Under den undersökta perioden hade Storbritannien betydande underskott i statskassan. Det innebär att även Storbritanniens inrikes födda befolkning betalade in mindre i skatter än de kostade. Staten gick årligen back med ca £800 per inrikes född person medan varje invandrare från utanför EU netto kostade ca £1900 per år.
Dustmann och Frattini visar att Europeisk invandring har varit lönsam, inte minst i perioden efter år 2000. Författarna lyfter själva främst fram detta positiva resultat, men medger att det inte gäller för invandrare från utanför EU: “the fiscal contribution of non-EEA immigrants is slightly negative in all years, although the difference between their net cost and that of natives has been closing over time.
Dustmann och Frattinis studie diskuteras ingående av Robert Rowthorn.Samma tidskrift publiceras också en studie om invandraring i Norge. En inledningsartikel kontrasterar situationen i dessa två länder Storbritannien med Norge:
“In terms of the different types of immigrants attracted to the two countries, immigrants to the UK tend on average to be highly skilled, whereas those to Norway appear less so. In fact, Dustmann and Frattini show that the average level of education, as well as the share of individuals with a tertiary education, has been consistently higher in the UK’s immigrant population than among natives and that this difference has accelerated with the arrival of new immigrants since 2000. In addition, immigrant populations in the UK have a high labour market attachment, with employment rates on average similar to those of natives (although with some heterogeneity between immigrants from the European Economic Area (EEA) versus non-EEA immigrants). Immigrants to Norway, in contrast, are typically far less skilled than natives, so the employment rates of all groups studied fall below those of natives, with some groups experiencing a sharp rise in nonemployment a few years after arrival. Not surprisingly, therefore, the conclusions drawn by these two articles are radically different. The picture that emerges is that whereas post-2000 immigrants to Britain have made a substantial net fiscal contribution, immigrants to Norway have been drawing far more heavily on certain key welfare transfers than natives.”
Den norska studien visar att Norge har betydande problem med integration: “Immigrants from high income countries performed as natives, while labour migrants from low-income source countries had declining employment rates and increasing disability programme participation over the lifecycle.
Inget av det här är speciellt nytt. Det intressanta är hur Dagens Nyheter väljer att rapportera forskningen: ”Rapport: Invandring lönsam för britterna”. Pia Gripenberg skriver:
”En studie från University College London, som publiceras i The Economic Journal i dag, visar att immigranter som grupp inte är välfärdsturister. Tvärtom, mellan 2001 och 2011 bidrog de med över 20 miljarder pund (nästan 240 miljarder kronor) netto till statskassan.”
DN nämner inte att invandring totalt sett gick minus 1995-2011. Artikeln nämner heller inte att invandring från utanför Europa generade en nettokostnad på 118 miljarder pund (nästan 1400 miljarder kronor). DN väljer att redovisar resultaten ur studien när de är positiva, som för invandrare från EU och för nyanlända sedan år 2000. Negativa nyheter som att invandring totalt gick back för perioden som helhet eller att utomeuropeisk invandring genererar nettoförluster censureras helt enkelt av DN.

Inga kommentarer: