tisdag 14 januari 2014

Regeringen tiger medan Svenska åkerier utsätts för oseriös konkurens.

Regeringen tiger still medan åkerierna faller sönder
Sverige är ett av de länder som drabbats hårdast av den kaosartade transportmarknaden. Ändå väljer regeringen att tiga still när flera andra europeiska regeringar agerar för att skärpa reglerna, skriver bland andra Marita Ulvskog (S).
Bild: Stefan Berg
image
Den 5 december skrev transportministrarna från Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland ett gemensamt brev till EU:s transportkommissionär Siim Kallas med ett klart och tydligt budskap. Dagens reglering av transportmarknaden fungerar inte utan skapar en konkurrenssituation som främjar missbruk och social dumpning. Varför skrev inte Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) under brevet?
I brevet kräver de sju ministrarna att EU-kommissionen agerar för att skärpa reglerna för inrikestransporter i samband med internationell trafik. Ministrarna avvisar också bestämt kommissionens ambition att ytterligare avreglera transportmarknaden.
Den svenska regeringen ser som vanligt stillasittande på när andra länder tar strid för ordning och reda på vår gemensamma europeiska arbetsmarknad. Extra allvarligt är det eftersom Sverige är ett av de länder som drabbats hårdast av den kaosartade transportmarknaden. Osund konkurrens är inte längre undantag utan regel. En bidragande orsak till detta är det utbredda fusket med olagliga inrikestransporter.
Forskning visar att det finns tusentals utländska lastbilar på permanent basis som bedriver olaglig inrikestrafik i Sverige. Trafiken sker med löner och arbetsvillkor långt under svenska lagar och kollektivavtal. Trots det stora antalet brott har det endast väckts två åtal.
Slår hårt mot utländska förare
Det nuvarande systemet slår hårt mot de utländska förarna som tvingas leva månader i sträck i sina lastbilar under levnadsvillkor vi inte längre trodde existerade i det här landet. I den andra änden sätts svenska företag i konkurs när de inte längre klarar att konkurrera. Enbart på grund av att de tar ansvar och följer lagar och kollektivavtal.
Nyligen presenterade regeringen en utredning om fossilfri fordonsflotta senast år 2030. Ett oerhört viktigt mål om vi ska klara vårt klimatarbete. Men tyvärr helt omöjligt att nå upp till så länge transportmarknaden ser ut som den gör.
Den sjunkande lönsamheten påverkar de bästa åkeriernas förmåga att utvecklas och erbjuda långsiktigt hållbara och högkvalitativa tjänster. Den illegala trafiken leder också till överetablering och låg effektivitet. Transportköpare inom industri, handel och logistikföretag behöver inte planera, samordna och agera långsiktigt. Det finns alltid billig transport inom räckhåll.
Konsekvent vägrat
Den svenska regeringen har under sju års tid konsekvent vägrat att göra något åt situationen. Resultatet har blivit en bransch i spillror, arbetslösa förare och social dumping på våra vägar. En rad åtgärder skulle kunna vidtas omgående på nationell nivå:
* Krav på frakthandlingar som styrker att trafiken är laglig.
* Klampning av fordon så att man kan garantera att böter betalas – dessa böter behöver dessutom höjas.
* Mer resurser till polisen för kontroll av regelefterlevnaden.
* Införa en holländsk modell med krav på tillsvidaranställda förare i åkeriföretagen.
* Införa beställaransvar.
* Införa en vägslitageavgift i syfte att skapa rättvisa konkurrensvillkor mellan Europas åkerier och möjliggöra seriösa klimatsatsningar.
Även på EU-nivå måste den svenska regeringen och svenska Europaparlamentariker vidta åtgärder. De sju transportministrarna föreslår i sitt brev att EU garanterar att endast ärliga och genuina internationella transporter ges tillträde till cabotagetrafik. Implementeringen av reglerna måste vara likvärdig i hela EU för att skapa konkurrensneutralitet och undvika social dumpning.
Den svenska regeringen bör genast ställa upp på dessa krav.
Konkurrens välkommen
Att utländska tjänsteföretag och arbetstagare erbjuder transporttjänster på svensk arbetsmarknad är välkommet. Konkurrensen mellan utländska och inhemska åkerier måste dock ske på sunda villkor och chaufförer från andra länder ska inte ha sämre lön och arbetsvillkor på grund av sin nationalitet eller företagets säte. Bedrivs det inrikestrafik i Sverige ska bilen registreras här, skatter ska betalas och löner och arbetsvillkor enligt kollektivavtal ska gälla för de anställda chaufförerna. Svårare behöver det inte vara.
Ändå väljer vår svenska regering att stoppa huvudet i sanden när våra europeiska grannar vill ställa saker och ting tillrätta. Varför?

Inga kommentarer: